Oslava na Galambe

Drahí naši priatelia, priaznivci Galamby,

všetci, ktorí ste nemohli byť prítomní na Galambe na oslave Filipových 45/10 (v sobotu 15.7.2023). Ponúkame vám aspoň pár záberov z tejto oslavy. Niečo na celom dni bolo tradičné (napr. meškanie Filipa) ale oveľa viac bolo krásnych momentov, stretnutí, nekonečných rozhovorov a to všetko za horúceho dňa i večera. Opäť po dlhom čase sme stretli známe tváre milých ľudí, ktorým je Galamba a br. Filip blízky.

1689568583138 1689568583147
1689568583174 1689568583166
1689568583182_11zon 1689569525148