Putovný betlehem

V dňoch od 26.9 – 4.10. Fiľakovské miestne bratstvo františkánskych terciárov hostilo putovný betlehem pri príležitosti 800.-stého výročia od prvých Vianoc, ktoré slávil sv. František v Greccio.  Tento putovný betlehem spolu s relikviou sv. Františka neobišiel ani Galambu, kde sa pravidelne každú nedeľu stretáva spoločenstvo na modlitbách.

Do reťaze deviatnika sa zapojila aj sr. Dominika, ktorá si v tom čase na Galambe robila duchovné cvičenia. Bolo pre ňu nesmiernym obohatením.

IMG_2036 IMG_2028