Slávnosť 7bolestnej Panny Márie

Drahí priaznivci a dobrodinci Galamby,

opäť sme prežili krásnu slávnosť 7bolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Tešili sme sa z prítomnosti toľkých veriacich. Zišlo sa mnoho ľudí a my sme sa tešili, že znovu po nejakom čase vidíme staré-známe tváre, ale i prítomnosť nových pútnikov nás prekvapila a nesmierne potešila.

Opísať celú slávnosť by bolo opakovaním predchádzajúcich slávností a tak nech radšej hovorí z toho krátky záznam z Krátkych správ TV LUX – link  (je to hneď prvý príspevok)