Adventné poďakovanie

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia a priaznivci,

chceme sa s vami podeliť o ďalší zážitok z posledného tohoročného podujatia na Galambe. Už sa stalo tradíciou, že v sa stretávame advente  na poďakovaní za dobrodenia, ktoré nám dobrotivý Pán preukázal počas roka, a to nielen na Galambe aj v našich rodinách.  Hudobne nás opäť doprevádzali manželia zo Zvolenskej Slatiny, ktorí už neodmysliteľne patria Galambe práve v III. adventú nedeľu.

Po pobožnosti pri kaplnke sme sa presunuli ku pripravenej betlehemskej scéne, kde však ešte nebolo to najpodstatnejšie bez čoho by Vianoce neboli Vianocami ….

Kým sa sme všetci rozišli, pekne sa rozsvietila aj kaplnka, domček….