Pobožnosť krížovej cesty

Pokoj a dobro,

drahí naši priatelia, dobrodinci a priaznivci Galamby, znovu nadišiel čas, kedy Vám ponúkame možnosť hlbšie prežiť pôstne obdobie aj prostredníctvom pravidelnej pobožnosti Krížovej cesty v každú nedeľu pôstneho obdobia, vždy o 15:00 hod.

Všetci ste srdečne vítaní….