Nové elektrické stĺpy pri Galambe

V stredu, štvrtok (6.a 7. februára 2019) priniesli na Galambu betónové stĺpy, ktoré v najbližšom čase začnú osádzať. Jedná sa o nové elektrické vedenie na Galambu z Čakanoviec. Doteraz bolo elektrické vedenie vedené cez horu ale nakoľko je to náročnejšie na udržiavanie a častejšie nastávajú poruchu vedenia, teraz bude elektrické vedenie ťahané popri ceste.

Z toho vyplýva, že v najbližšom čase z dôvodu osádzania týchto stĺpov a ťahania nových elektrických káblov môže byť v okolí domčeka či kaplnky rušnejšie (hluk z dôvodu výkopových prác) resp. sa môže stať, že budú aj výpadky elektrického prúdu.

IMG_20190210_144750 IMG_20190210_144810

 

Vianočná pohľadnica

PF2019Táto vianočná pohľadnica (klik – pre zväčšenie detailu) je veľmi vzácna. Je to vlastné dielo našej Janky z Nitry.

Drahí naši priaznivci, dobrodinci, verní priatelia,

v mene všetkých zo spoločenstva na Galambe Vám chceme zaželať krásne, pokojné, požehnané a milostiplné sviatky Narodenia nášho Pána a Spasiteľa. Nech sa Jeho pokoj narodí aj vo Vašom srdci.

Zároveň Vám vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavenú priazeň a akúkoľvek pomoc v uplynulom roku 2018.

A naše želanie no Nového roka pre Vás všetkých je: nech Vás sprevádza Božie požehnanie a ochrana Panny Márie Sedembolestnej i orodovanie sv. Antona Paduánskeho, nech ste zdraví, veselí, plní úsmevu a nového elánu nám stále byť nablízku.

Galamba v zimnom a v nočnom prevedení

Takéto super fotky sa podarili manželom Rešutíkovým v sobotu 15.decembra. Nie každým môže túto krásu vidieť na vlastné oči, preto sa chceme aspoň takýmto spôsobom podeliť s Vami, našimi priateľmi.

DSC06745 DSC06761
DSC06766 DSC06774

“Sniežik sa nám chumelí …”

Takto pekne nám dnes (sobota 15.december 2018) snežilo.

IMG_20181215_130352 IMG_20181215_130457
IMG_20181215_130549 IMG_20181215_130642
IMG_20181215_132533 IMG_20181215_165926

Adventné povečerie v spravodajstve TV Lux

Ako ste sa mohli dočítať o našom Adventnom povečerí na Galambe, zavítala medzi nás TV Lux. Spracovali spravodajskú reportáž, ktorá odznela v Krátkych správach v stredu 12.12.2018 ako druhý príspevok, ktorý sa začína pri 1:33 min.

Aby ste sa nemuseli dlho “prehrabávať” v archíve, pripravili sme pre vás jednoduchšiu cestu a stačí si kliknúť na tento odkaz: Krátke správy (12.12.2018)

Pútnický list 12/2018 píše aj o našej Galambe

PLVo vianočnom Pútnickom liste 12/2018 sa na str. č. 6 uvádza rozhovor o Pustovni na Galambe ale samozrejme celé číslo ponúka hodnotné čítanie. Tento elektronický časopis môžete voľne šíriť a posúvať medzi svojich známych.

Pútnický list 12/2018 si môžete prečítať/pozrieť tu: PÚTNICKÝ LIST 

Ak by ste mali záujem o všetky doterajšie čísla, nájdete ich na webe www.putnickemiesta.sk

 

“Rok korunuješ, Pane, svojou dobrotou”

V druhú adventnú nedeľu (9.12.2018) sme na Galambe slávili posledné naplánované podujatie na tento kalendárny rok. Ako tradične Adventným povečerím završujeme kalendárny rok a pritom ďakujeme Pánovi za jeho dobrodenia. Dá sa povedať, že to bola aj taká ďakovná pobožnosť, pri ktorej sme si spomenuli za veľké ale i tie všedné okamihy uplynulého roka.

Hoci počasie nebolo veľmi priaznivé, vôbec to neubralo na význame tejto slávnosti a ani na atmosfére, ktorú sme prežívali spoločne. A celé poobedie sa nieslo v takej príjemnej, pokojnej atmosfére. O pekný program sa nám i tento rok postarali členovia Divadelného a folklórneho súboru Dubkáčik z Buzitky. Boli sme radi, že sme ich opäť mohli medzi nami privítať. Okrem hry o svätej Dorote nám malé dievčatká zaspievali pesničky. Vrcholom dnešného podujatia bola pobožnosť, ktorú viedol p. Jakub. Samozrejme tradične nesmelo chýbať rozsvietenie už vianočnej výzdoby na domčeku, kaplnky a pri betleheme, kde zatiaľ figurujú len postavičky Jozefa a Márie.

A čo patrilo do adventného menu? Tu sme tiež vsadili na tradíciu, to znamená pečená klobáska od Rii, čaj a punč od Aničky a od starostu Ratky varené víno. K tomu ešte nesmeli chýbať koláčiky od ženičiek.

Na tomto Adventnom povečerí sme prvýkrát privítali aj Televíziu Lux – takže odporúčame v najbližších dňoch sledovať spravodajstvo a budete môcť vidieť krátky príspevok o našom podujatí.

Keďže sme sa na Galambe stretli na poslednom podujatí v tomto roku , je na mieste sa poďakovať v prvom rade Pánu Bohu, za jeho dobrodenia, ktoré nám preukázal počas celého roka. Poďakovanie patrí aj všetkým zo spoločenstva na Galambe, ktorí svojimi modlitbami posväcujú toto miesto. A potom všetkým ľuďom dobrej vôle z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, viac známi aj menej známi priatelia, všetkým ktorí akokoľvek prispeli svojou pomocou na Galambe. Myslíme si, že písať tu zoznam ľudí by nemalo konca. Preto vás chceme uistiť, že nezabúdame na vás v našich modlitbách. Pán Boh o vás vie a to stačí :-), On vidí aj vaše dobré úmysly, nech sú nám i ostatným akokoľvek ukryté.

Krátku fotoreportáž si môžete pozrieť aj tu: FOTKY 

 

Pozvánka na Adventné povečerie 2018

adventne povecerie18
     Spoločenstvo na Galambe Vás všetkých srdečne pozýva na Adventné povečerie, ktoré sa uskutoční v II.adventnú nedeľu, t.j. 9.decembra 2018 o 13:30 hod.
     Program sa začína predstavením pod názvom: “Novinu Vám nesieme“… v podaní členov z folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik z Buzitky
     Potom bude nasledovať krátka pobožnosť, kde sa poďakujeme Dobrotivému Bohu za všetky dobrodenia. ktoré nám preukázal počas roka.

Jesenné práce stále pokračujú

Hoci je už takmer koniec novembra a všetko v prírode má svoj čas. Všetky rastliny – kvety, kríky si vyžadujú svoju náležitú starostlivosť v tom správnom čase. A tak sa o jesennú údržbu a prípravu na zimovanie kríkov postarali aj naše ženičky spolu s našim Mirim.

IMG_20181123_150435 IMG_20181123_150348

Jesenná exkurzia študentov z Nitry

Opäť po nejakom čase na Galambu medzi nás zavítali študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Je to už tradícia, že okrem zastavenia sa v obci Ratka, študenti prídu i na Galambu. Avšak tentokrát prišli v nezvyčajnom jesennom 14. novembra.

IMG_20181114_160018 IMG_20181114_160211