Domček už má schody

V pondelok 16.februára 2015 sa už definitívne skončila éra rebríkov v domčeku. Totiž v pondelok, v neskorých nočných hodinách sa podarilo už natrvalo upevniť schodisko. Jeho tvorcom je  všemajster Janko Kaličiak. Bola to fuška, na ktorej nepracoval jeden deň, nie jeden týždeň …. Ale výsledok stojí za to.

Za tetou Paulínkou….

IMG_4040Áno, tak sme ju všetci volali, nie pani ale teta …                            +!

Bola jednou z prvých podporovateliek výstavby kaplnky Sedembolestnej a neskôr aj Pustovne sv. Antona na Galambe. Ustavične nás podporovala varením pre našich pomocníkov, finančne, ale snáď zo všetkých najviac svojimi modlitbami. Na všetky galambské podujatia a sv. omše prichádzala ako prvá a stále sa modlila. Mala typický úsmev v očiach a veľmi srdečný stisk ruky.

Mal som tu česť byť pred mesiacom pri nej v nemocnici priniesť jej Eucharistiu. Z blízka som teda mohol pozorovať, ako to svetlo úsmevu v jej očiach hasne a ruky strácajú pevnosť. Bol to jej tichý proces rodenia sa pre nebo….

Teta Paulínka,
je isté, že tu na zemi budete už navždy chýbať do tej našej galambskej mozaiky radosti… Kým z nej všetci postupne povypadávame, chceme vás prosiť, aby ste ako Božia služobníčka orodovala za nás v nebi u nášho Pána a Spasiteľa…
Amen.

Za nadšencov APEIRONU kaplnky Sedembolestnej na Galambe, br. Filip

Pôstne obdobie 2015 na Galambe

V stredu 18. februára 2015, popolcovu stredou začína Pôstne obdobie.  Chceme vás všetkých srdečne pozvať na modlitbu Krížovej cesty, ktorá sa bude konať každú pôstnu nedeľu o 15:00 hod. až do Veľkej Noci.

Stretneme sa už najbližšiu nedeľu 22.2.2015 o 15:00 hod.

plagat_kc

Február v znamení týždennej brigády

Od 9. februára do soboty 14. februára znova na Galambe vládul čulý pracovný ruch. Znovu sme po čase privítali ochotných brigádnikov z ďaleka, ale svoju vernosť dokazujú i naši “starí známi” brigádnici.

A čo je výsledkom pracovného týždňa? Asi to “naj” je krb ktorý už od soboty obeda ohrieva múry pustovne. Dokončila sa práca so sadrokartónom – stropy. Znova sa majstri vodári popasovali s kúpeľkou. A i do tejto miestnosti sa dal nový strop. Všetkých pracujúcich počas celého týždňa sprevádzali ešte zubaté lúče slnka.

Referendum o ochrane rodiny

V knihe Blázon a iné paraboly je bájka opisujúca mesiac v splne majestátne rozprestretý nad mestom. Všetky psy mesta začali na ten mesiac štekať. Iba jediný pes neštekal, ba viac, napomenul ostatných psov vážnym hlasom: „Nezobudíte kľud mesačného spánku, ani neprenesiete mesiac na zem tým svojim štekaním“. Vtedy prestali všetky psy štekať a nastalo hrozné ticho. Iba ten pes, čo ich pred chvíľou napomenul začal do toho ticha štekať, a zotrval v tom štekaní po celý zbytok noci. Toľko príbeh. V ňom vidím parabolu tohoto pred referendového ovzdušia.

Najviac zo všetkého by som očakával, že práve LGBTI loby na Slovensku (namiesto toho aby v zákulisí potichu ovplyvňovala legislatívny proces po svojich linkách cez rôzne ministerstvá) ako prvá vyvolá presne takú celospoločenskú diskusiu o svojich požiadavkách ako to urobila Aliancia za rodinu. Dokonca s tými istými otázkami Aliancie. Proste mali iniciovať referendum vo svojom vlastnom záujme. Nezdá sa mi totiž fér, že sa teraz hrajú tak trošku na mŕtveho chrobáka a ešte viac na obete, v čase keď niekto od boku prečítal ich ťahy a zaujal k nim referendové stanovisko.  Tiež bude nefér, keď sa po referende znova vrátia k zákulisnému boju ovplyvňovania.

Tradičná rodina je ako krasopisne predpísané A v šlabikári. Treba sa ho pokúsiť napodobniť, nečarbať!

Úprimne sa snažím nepozerať na inakosť ľudí cez krvavé oči. Od počiatku tejto celospoločenskej témy mám poctivý úmysel veľa premýšľať, až potom hovoriť.  Tiež vnímam,  že aliancia v kampani porobila chyby. Myslím, že sa oba tábory vystrieľali z argumentov a dosť! Nepovažujem človeka z iného tábora za nepriateľa. Upokojme vášne, vonku zázračne sneží. Tí čo nechcú hlasovať nech v kľude zotrvajú doma. Tí, čo hlasujú, nech tak bez emócií urobia. Preto ešte v piatok večer  s mladými ľuďmi prejdem bez letákov a transparentov centrom Prešova v tichom sviečkovom sprievode až hore, na kalváriu….

(Br. Filip, príspevok do časopistu Týždeň)

Na týchto odkazoch si môžete pozrieť krátke videá, ktoré vznikali v Prešove. (Šírte ich ďalej medzi svojich známych)

https://www.youtube.com/watch?v=RRFYgdlJH5s
https://www.youtube.com/watch?v=K-w0X8602XA
https://www.youtube.com/watch?v=2z1SgUYw6U0

A napokon vám, drahí naši priatelia a priaznivci ponúkame modlitbu za referendum:

Zverenie referenda o rodine Matke slovenského národa
“Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska! Na Golgote ťa daroval Kristus z kríža ako Matku nielen všetkým ľuďom, ale aj národom, národnostiam a rodinám.
Preto sa s dôverou obraciame k tebe zvlášť ako k Matke všetkých národov, národností a rodín žijúcich na Slovensku, osobitne ako k Matke slovenského národa.
So synovskou dôverou kladieme do tvojich materinských rúk spoločenskú situáciu na Slovensku v tieto dni, ktoré sú veľmi
dôležité pre tvoje deti žijúce v našej krajine.
Sme si vedomí, že dnes musíme pred svetom zastávať správne chápanie manželstva, pravý obraz o rodine a tiež chrániť práva
detí na lásku otca a matky.
Preto ťa vrúcne prosíme, vypros nám u Boha tú milosť, aby referendum o rodine bolo naozaj úspešné a prinieslo požehnanie pre našu vlasť.
Nech sa ľudia rozhodnú voliť usporiadaný rodinný a manželský život a chrániť rodinnú lásku a zdravú výchovu detí.
Matka našej farskej rodiny, v duchovnom spojení s ostatnými farnosťami slovenských diecéz sa preto zasväcujeme tvojmuNepoškvrnenému Srdcu a zverujeme ti referendum o rodine ako Matke slovenského národa, ako Matke všetkých národov,
národností a rodín žijúcich na Slovensku, aby všetko prispelo k väčšej sláve Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen

APEIRON kaplnky 7B Galamba

APEIRON kaplnky Sedembolestnej Galamba (Občianske združenie)

Sídlo:
Čakanovce – Galamba 386
985 58 Čakanovce

IBAN účet: SK44 1100 0000 0029 4446 5170
SWIFT: TATR SK BX

Poštová adresa: Lucia Spodniaková,  Ratka 112, 986 01 Fiľakovo

Zahŕňame vás do našich modlitieb. ĎAKUJEME

Prvá brigáda v novom roku

Koncom tohto týždňa (štvrtok, piatok) bolo znova počuť čulý brigádnický ruch na Galambe. Januárové počasie pripomína skôr jeseň, ale to na pracovnej nálade nič nemení. Dokonca sa v domčeku kúrilo, a tak sa pracovalo príjemnejšie. Po tieto dva dni sa dokončovali a upravovali steny zo sadrokartónu.

Do 13. júna 2015 nás čaká ešte veľa práce. Chceli by ste toho čo najviac stihnúť, pretože 13.6. OTVÁRAME !!!

Ako sme gazdovali v tomto roku alebo “Vyúčtovanie 2014”

Všetkých Vás, ktorí ste si aspoň raz za rok klikli na túto stránku, všetkých ktorí ste okolo našej stavby preložili hoci iba aj kúsok slamky… všetkých Vás, ktorí ste aspoň centíkom, milodarmi prispeli na pustovňu, všetkých Vás ktorí ste v modlitbe povedali za nás Bohu aspoň jeden Otčenáš, všetkých Vás, čo nám aspoň mini fandíte a sympatizujete s nami, všetkých Vás, čo ste už dakedy išli okolo našej Galamby, alebo aspoň poblíž, alebo aspoň vzdušnou čiarou, nuž a napokon aj všetkých Vás, ktorí by ste nám mimoriadne fandili a pomáhali nám, keby ste o nás vedeli.. tak teda absolútne VŠETKYCH VÁS veľmi vrúcne na prelome rokov srdečne pozdravujeme…. a z úprimnosti našej duše Vám vinšujeme milostiplný NOVÝ ROK 2015

Veľa dobrovoľných príspevkov sme dostali do dobrodincov a známych priamo “do ruky”, pričom tieto príspevky mali rôznu podobu, niekedy to bol stavebný materiál, služba, jedlo a občerstvenie pre brigádnikov alebo to boli ich samotné ruky, ktoré nám ochotne pomohli pri práci a v neposlednom rade aj finančný milodar.

Všetkým dobrodincom, priateľom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na Galambu, predkladáme vyúčtovanie – vyúčtovanie” (na stiahnutie)

Niečo sme minuli na veci, ktoré boli a sú spojené s chodom Galamby ako napr.:
– aparatúra na ozvučenie v cene 580,-€.
– vianočné vysvietenie kaplnky a pustovne v hodnote 284 ,-€
– pohonné hmoty zásobovacích aut…
– oprava traktoríkovej kosačky 420,-€

Ale aj nákupy rôznych stavebných materiálov, ktoré sme nedostavali ako podarovane.. Stačí, keď sa teraz pozriete na pustovňu v akej fáze výstavby sa teraz nachádza a uvedomíte si, čo všetko taká stavba obnáša…

Ostatok z týchto peňazí predstavuje sumu necelých 440,-€ . Tieto sú postupne šetrené a pripravované na ďalšie potrebné nákupy: dlažba, obklady kúpeľne, kuchyňa, svietidlá, elektrospotrebiče …

Nech všetci Vy, naši drahí zažívate v rokoch a dňoch, ktoré nás čakajú absolútnu plnosť Božích milosti….
A nech máme vždy všetci spolu v životoch našich tu schopnosť ŽIŤ NÁDEJ A VIDIEŤ MALÉ ZÁZRAKY… !!!

Ďakujeme vám veľmi pekne za vašu blízkosť !!!

Ponúkame vám fotky na oživenie roku 2014. Viac detailnejších fotografií nájdete pri jednotlivých článok.

Adventné povečerie

V tretiu adventrnú nedeľu (14.decembra 2014) sme pripravili už II. ročník adventno-vianočného programu. Program zrešísérovala a viedla naša kamarátka Miladka Bolyošová. Jej pásmo slova vhodne dopĺňali piesne z chrámového speváckeho zboru Campana z Brezničky. Na záver programu br. Filip viedol modlitbu na konci roka, v ktorej ďakoval všemohúcemu Bohu za všetky dobrodenia, ktorými nás počas tohto roka tu, na Galambe požehnával. Súčasťou programu bolo aj osádzanie vtáčej búdky a krmítka. Pre všetkých boli pekným prekvapením vianočné osvetlenie kaplnky, pustovne i “dúhového mostíka”.

Potom nastal priestor pre minivianočné trhy spojené so všetkým, čo k tom patrí, teda vianočný punč, čaj, víno i pečená klobáska. Všetci sa cítili vynikajúco. Do večernej predvianočnej atmosféry hrala príjemná hudba, ako inak vianočná.

Fotografie z celého podujatia si môžete pozrietu tu: GALERIA

Galambský kalendár 2015 (na stiahnutie) KALENDÁR

Pozvánka na “Adventné povečerie”

PlagatFinal