Nezvyčajný altánok na hawajský spôsob

Nezvyčajný nápad preletel hlavami šikovných chlapcov. Za všetko mohla zapotrošená plachta z altánka. A keďže okolie Galamby je bohaté na rákosie, rozhodli sme sa tento doteraz málo-využívaný prírodný materiál využiť ako „strešnú krytinu“.  A tak zrazu nápad začal rásť na skutky a napokon akoby pásová výroba (kosenie, čistenie, vytváranie zväzkov, upevňovanie) krytiny pokryla strechu altánka. A tak celý altánok pôsobí neobyčajnou kombináciou, čoho výsledkom je príjemné posedenie.

Leto na Galambe a prvé práce

Kvetinky

Úprava prístupovej cesty

Levanduľa

Stromčeky

Mostík

Fugovanie

Br. Rafael znova zavítal na Galambu

„Verím v Cirkev všeobecnú“ (katolícku), bolo hlavným mottom príhovoru br. Rafaela, misionára, ktorý si pri svojej krátkej návšteve vždy nájde čas na slávenie sv. omši na Galambe a priateľské rozhovory.

Teraz tomu bolo tak dňa 25. apríla, na sviatok sv. Mareka, apoštola a evanjelistu. Zišli sme sa malé spoločenstvo ľudí a podľa slov br. Rafaela tvoríme Cirkev. Tvoríme ju našimi vzťahmi, že sa navzájom nielen poznáme, ale si aj navzájom dôverujeme, veríme si, vieme sa jeden na druhého spoľahnúť. A ak máme toto medzi sebou túto vzájomnú dôveru, ktorá prúdi obojstranne, máme všetko.

Jarná nálada

Jar je už nepochybne tu. Nielen že ju vidieť, ale návštevníci Galamby ju môžu dokonca aj cítiť. Skutočne sa môžu nadýchať  vône fialiek, ktorá má svoje čaro najmä večer. Dokonca v sobotu 20.4. sme už  absolvovali prvú aj kosbu trávnika. Pomohla nám návšteva a miništranti z Fiľakova. Okolo kaplnky sú vysadené jarné kvety.

Habemus papam

PAX TECUM,                             +!

MÁME FRANTIŠKA!!!!

VŠETCI KRESŤANIA SVETA, AJ VŠETCI OBYVATELIA TEJTO PLANÉTY BY MALI POKĽAKNÚŤ A POĎAKOVAŤ DOBRÉMU BOHU ZA PÁPEŽA, KTORÉHO SI VYBRAL SPOMEDZI KARDINÁLOV.

A VŠETCI SPOLOČNE BY SME MU MALI ZABLAHOŽELAŤ – TERAZ VO CHVÍĽACH, KEĎ SA OFICIÁLNE UJÍMA NAJZODPOVEDNEJŠIEHO ÚRADU V CIRKVI NECH MA NA VŠETKO POŽEHNANIE, SILU, ABY VEDEL  NAĎALEJ UKAZOVAŤ VRÚCNOSŤ ČLOVEČENSTVA A BRATSTVA AJ NEVERIACIM ĽUDOM A  BOL TAK MORÁLNOU AUTORITOU AJ PRE TÝCH, KTORÍ ROVNAKO AKO MY POTREBUJÚ PRE SVOJ ŽIVOT VIERU, NADEJ, LÁSKU….

Prvý závan prichádzajúcej jari

Marec – mesiac, v ktorom čoraz viac začíname používať po dlhej zime očakávané slovíčko – jar. Jar v sebe ukrýva najmä tajomstvo nového začiatku, prebudenia sa, nových plánov či nových síl.

A ako spoločenstvo ľudí, ktorí veria v Krista vidíme, cítime a prežívame aj závan novej jari v našej Matke Cirkvi. Pretože práve tento týždeň sa zrejme dozvieme meno nového Sv. otca, ktorý v duchu revolučnosti evanjelia môže vo svojom pápežskom úrade zaznamenať mimoriadny progres, ktorý bude klíčiť, rásť, kvitnúť a završovať sa bohatou úrodou v dvoch podstatných hodnotách: v PRAVDE a LÁSKE !!!! Chápete, čoho sme súčasťou ???? Tak nám Pán Boh pomáhaj….

Nemyslite na to, čo bolo, nesnite o veciach dávnych. Hľa, ja tvorím čosi nové, teraz to klíči; nebadáte?” (prorok Izaiáš)

Vianočná pošta

Už tradične patrí k najkrajším sviatkom roka – Vianociam. Sú to dni, kedy sa snažíme byť lepší, milší, viac naplnený pokojom a láskou voči našim blízkym či priateľom. Navzájom si želáme, nech sú naplnené hlavne Božím požehnaním.
V týchto dňoch, keď sa rok schyľuje k svojmu koncu si viacerí spomenieme, čo všetko sme prežili počas roka, čo sme dokázali, aký posun vpred sme urobili, komu všetkému sme počas roka pomohli. Možno už teraz vyslovujeme predsavzatia do nového roka.
Vianočnou pohľadnicou Galamby chceme pozdraviť všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom (hoci aj malým/nepatrným – všetko si úprimne vážime) pomohli. Vyslovujeme im  “…vďaka, vďaka a navždy vďaka…”

…V Ď A K A   J E Ž I Š O V M U   V T E L E N I U
T U,  T E R A Z,  D N E S   A   Z A J T R A
Z E M   J E   P R E P L N E N Á    N E B O M…
T O   J E   A J   D Ô V O D,   Ž E   S A   P O Z N Á M E…
P R E T O   V Á M  / T I    N E M Ô Ž E M E   P O V E D A Ť   I N É   N E Ž –
V Ď A K A,  V Ď A K A   A   N A V Ž D Y   V Ď A K A  ….

Vianoce 2012 a zimná scenéria Galamby

Prvá snehová nádielka

Sneh. Čistý, biely, ľahučký… Tak tíško padal a všetko nevinne prikrýval. Zahalil trávnik, zahalil kvety, zahalil stopy našich letných brigád. Stal sa súčasťou adventného obdobia.
Využime aj my tento čas a očistime si srdcia, nebráňme sa zahojeniu našich zranení, aby sme dokázali prežiť nadchádzajúce vianočné sviatky s pokojom a porozumením.