Historicky prvá farská sv. omša v kaplnke

V nedeľu 22. septembra o 15:00 hodine sa v kaplnke slávila prvá farská sv. omša pre veriacich z filiálky Čakanovce. Sv. omšu celebroval miestny farár Peter Fabián z Biskupíc. Bola to prvá farská sv. omša, nakoľko predošlé boli slávené vždy pri nejakých príležitostiach. Pre všetkých veriach z osady Galamba to bola nesmierna udalosť, pretože v minulosti, ak chceli byť účastní sv. omše museli chodiť do susedných obcí. A práve dnes, boli na nedeľnej sv. omši doma – na Galambe. Kiež by sa tejto vzácnej chvíle mohli dožiť viacerí obyvatelia maličkej osady.

„Pokiaľ neuvidím …, neuverím“…

„Pokiaľ neuvidím stroje, neuverím“… zneli slová br. Filipa v nedeľu 6.októbra pri požehnaní a slávnostnom otvorení opraveného úseku cesty zo Šikova smerom na Galambu. A práve aj táto skutočnosť mnohých z nás poučila väčšej viere a dôvere v dobrotivého Boha. Zároveň je to dôkazom toho, že Boh pracuje na zemi skrze ľudí, ako to tiež bolo povedené a veľký podiel pri obnove tohto úseku mal najmä starosta obce Ratka, Milan Spodniak.

Cestu začali opravovať v piatok 20.septembra. Na celý víkend mala byť cesta uzatvorená, no mnohí bezohľadní vodiči (aj napriek našim oznamom) nerešpektovali zákaz, a tak ohrozovali aj kvalitu povrchu, ktorý ten deň cestári pripravili pre ďalší krok. Cestu nakoniec dokončili v pondelok 23.septembra.

Pre hŕstku obyvateľov Galamby i jej rodákov, je to znova niečo úžasné, pretože nová cesta je niečo, v čo už dávno prestali dúfať a zrazu na vlastné oči vidia, ba čo viac, jazdia po novučičkej ceste. Zatiaľ je síce opravený i jeden úsek cesty, ale obaja starostovia obcí Ratka p. Spodniak a Čakanovec p. Gášpar vyslovujú prísľub obnovu celého úseku cesty.

Už to vypuklo, tak nám Pán Boh pomáhaj !!!

Z Božej milosti a ľudskej dobroty, ktorá z nej plynie, sme v piatok 20. septembra priniesli na stavbu tehly a ostatný materiál potrebný na stavbu. Ešte deň predtým sa urobila na okrajových častiach základov domčeka hydroizolácia. Zdá sa teda, že už nie je cesty späť. A treba položiť základný múr v mene Pána zástupov. Pretože, “Ak Boh nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú”. (Žalm 127, v.1)

Nášľapníky ku krížovej ceste

Všímajte si fotky z návštevy prešovských bratov na Galambe – fotky hovoria samé za seba. Popisný text bude neskôr.  🙂

Kolaudácia kaplnky

S radosťou v srdci a s veľkou vďačnosťou dobrému Bohu vám všetkým oznamujeme, že dňa 12.9.2013 sa uskutočnila kolaudácia “Drevenej kaplnky” na Galambe.

Kolaudačné rozhodnutie k nahliadnutiu tu.

(Nulté) požehnanie áut na Galambe, 1. september 2013

Určite všetci viete, čo je to auto. Avšak nie úplne všetkým je jasné slovo požehnanie. Slovo požehnanie sa do latinčiny prekladá bene-dictio, čo znamená slovo a dar, alebo reč a dobro, a.teda požehnanie je zvolávanie dobra. V tomto zmysle je každé požehnanie darom, ktoré zasahuje život a jeho tajomstvo. Môže pochádzať výlučne z konania Boha, čiže Boh požehnáva koho chce, kedy chce a ako chce, stačí, aby mu to človek dovolil. A tak sme sa prvý septembrový deň na našej malebnej Galambe rozhodli zvolávať na naše automobily a ich šoférov toto Božie požehnanie. Vždy totiž, keď vyjdeme na cesty, neznamená to nutne aj šťastný návrat. Darmo máme unikátne brzdy a americké airbagy, nestačí dodržiavať všetky predpisy…. Na ceste sú aj iní (problémoví) vodiči resp. polovodiči. Preto je skvelé vedieť, že dobrý Boh drží nad nami ochrannú ruku, presne podľa žalmu zo Svätého Písma „Boh bude chrániť Tvoj odchod aj príchod od teraz až naveky….”  Žalm 121

Úprimná vďaka všetkým, ktorí prišli, aj všetkým, ktorí sa zo subjektívno objektívnych príčin nemohli zúčastniť a rozhodli sa prísť budúci rok pre nové požehnanie.

Nadšenci kaplnky Sedembolestnej.

VRÚCNE POZVANIE pre vás všetkých na posvätnú slávnosť

plagat 15.9.2013

Život ide ďalej alebo post-primičné práce

Ako sa letné slnko strieda s mesiacom, hrejivé denné svetlo s hviezdnou nočnou tmou, tak pomaly bežia dni i na Galambe. Po veľkých udalostiach začiatkom júla nemôže zastať na mŕtvom bode, hoci br. Filip odchádza do Prešova. Chceme sa k tomu postaviť ako ku novej výzve, ktorá nás pevnejšie zomkne. Zároveň však chceme naďalej ostať otvorení novým priateľským vzťahom, ktoré tvoria základ spoločenstva na Galambe.

A čo je nové? Horúce slnko pomaly vysušilo trávnik. Teda najprv sa br. Filip povozil na kosačke, potom sme po dlhom čase vytiahli vodárničku. Všetci sme zaspomínali na minuloročné polievanie, ktoré nie raz potrápilo ľudskú trpezlivosť (ale iba príprava, polievanie už bola zábava) Taktiež docestovala aj Daniela, ktoré ešte dokončila nejaké detaily na pilieroch krížovej cesty. Začali sa práce aj na mostíku (zábradlie). Kaplnka na Galambe veľmi očarila aj zahraničnú návštevu z Maďarska a Anglicka.

V týchto dňoch sme sa viac ako inokedy začali reálne zamýšľať nad propagáciou Galamby. Ako ju do dostať do povedomia blízkej aj vzdialenej verejnosti. Ako predstaviť ľuďom – veriacim i neveriacim, náhodným okoloidúcim, cyklistom i motorizovaným, domácim i zahraničným návštevníkom, turistom proste všetkým, čo vzniklo na Galambe. A keď už sem prídu, aby trošku dozvedeli históriu stavby, plány do budúcnosti alebo v prípade, že by chceli byť nápomocní, kde a na koho sa môžu obrátiť.

Ako nám môžeš pomôcť ?

Forma pomoci

Duchovne – modlitba na tento úmysel
Materiálne – hocijaký stavebný materiál, bližšie informácie brat Filip (0910 640 842)
Svojou prácou – počas brigád

  • muži – pomocou na stavbe
  • ženy – strava pre brigádnikov, Anička Gášparová (0905 543 186)

Finančne – č. ú.:  2944465170/1100

Ďakujeme.

Ďakovná sv. omša br. Filipa – novokňaza

Prvú sv. omšu br. Filipa dňa 6. júla 2013 predchádzala vysviacka na sviatok sv. Cyrila a Metoda vo Fiľakove.  S výzdobou kaplnky sme začali už v predvečer slávnosti. Hlavnou manažérkou kvetinovej výzdoby bola Mirka Sarvašová, ktorá svojim citom a našimi požiadavkami na symboliku a zachovanie ducha voľnej prírody (pšeničné klasy, ruže, tŕne, zlatá tráva, …) dokázala pre br. Filipa slávnostne ozdobiť kaplnku. Keďže nás v piatok večer (znova tradične) zastihla tma, s výzdobou sme pokračovali nasledujúce ráno a skončili sme (znova tradične) na poslednú chvíľu. Ale pohľad na vyzdobenú kaplnku bol očarujúci.
Pred sv. omšou ešte bolo potrebné rozložiť stoličky, lavičky, postaviť stánky a veľký garden party stan, pripraviť sakristiu, stolík na obetné dary či samotnú liturgiu.
Na sv. omši boli prítomných mnoho spolubratov br. Filipa, ale aj ostaných diecéznych kňazov z blízkeho okolia. Medzi obetnými darmi sa objavila lipa – strom, ktorý priniesli naši priatelia z Prahy, pastierska palica – ručne vyrezávané s ornamentmi Galamby, štóla od študentov GMA, ale aj hlinený kalich… Na záver nastal priestor pre poďakovanie sa. Poďakovanie sa všetkým, ktorí akokoľvek prispeli svojou prácou alebo čímkoľvek nielen k dôstojnému sláveniu sv. omše ale i úpravou a výzdobou okolia. Potom nastalo ďakovanie a dary pre br. Filipa, kde opäť prostredníctvom vrúcnych a úprimných slov zazneli hlboké myšlienky, želania či povzbudenia. Veľmi pekným gestom po sv. omši bolo sadenie lipy – stromu, od ktorého sa podľa br. Filipa dá mnoho učiť.
Agapé sa nieslo v radostnom duchu hudby a pohostenia, sprevádzané priateľskými rozhovormi a stretnutiami. Poniektorí využili tento vzácny čas na prehliadku  či zamyslenie sa pri zastaveniach Krížovej cesty. Všetci prítomní mali ešte možnosť osobne gratulovať br. Filipovi resp. sa s ním rozlúčiť.