Letné práce na Galambe

Stretnutie motorkárov

Ticho nedeľného poobedia (25.5.2014) na Galambe na chvíľu pretrhol mohutný zvuk vylešených motoriek rôznych druhov a značiek. Ich majitelia, usmievaví motorkári, neváhali prísť na stretnutie napriek neistému počasiu,  a tak si odniesli neopakovateľný zážitok v kruhu ostatných svojich spolujazdcov – motorkárov, ktorým skutočne záleží, aby ich cesty na motorkách boli pod Božou ochranou.

Hlavný príhovor mal p. Rafael, misionár, ktorý sa po 7 rokoch znova vrátil do Fiľakova. Vo svojom príhovore sa zmienil nie len o histórii motoriek, ale najmä o význame požehnania.

Po samotnom požehnaní motorkárov a ich “tátošov”, medzi ktorými sa objavili aj bicykle či kolobežka, nasledovalo priateľské posedenie pri guláši. Všetci prítomní si mali možnosť zakúpiť tombolový lístok, čím prispeli na dostavbu Pastoračného domu sv. Antona Paduánskeho. Neskôr nasledovalo napínavé losovanie, úprimná radosť z vylosovania, či “beznádejný” výkrik, že neodznelo práve jeho číslo. No myslím, že všetci pochopili zábavnú stránku tejto našej tomboly.

Týmto sa tiež chceme poďakovať všetkým, ktorí venovali ceny do tomboly. Taktiež aj skupinke skvelých kucháriek, ktoré pripravovali guláš. Nemalé poďakovanie patrí aj tým, ktorý svojou prácou, námahou, či akýmkoľvek skutkom prispeli k tomuto milému stretnutiu.

Fotografie z tohto stretnutia si môžete pozrieť v GALÉRII

Pozdrav pre slovenských Bruselčanov

+!

Drahí slovenskí Bruselčania na čele s vašim pánom farárom Jaroslavom Hanzlíkom!    

Vy všetci, s ktorými som mal to šťastie stretnúť sa osobne v Bruseli, vitajte na našej galambskej stránke a ničoho sa nebojte! Odhliadnúc od toho, či nás už podporíte pri zháňaní okien na našu pustovňu alebo nie, dobre sa tu cíťte a všetky foto a video galérie si pokojne poprezerajte….

ĎAKUJEME … BOH VÁM ŽEHNAJ … !!!

“ŽIŤ NÁDEJ VIDIEŤ MALÉ  ZÁZRAKY….”

brat filip, + aktivisti z neformálneho združenia APEIRON KAPLNKY SEDEMBOLESTNEJ….

Posvätenie krížovej cesty

Veľký piatok 18.4.2014 bol skutočne “veľký” a práve na Galambe mal zvláštnu príchuť, a to tým, že v tento deň sme boli svedkami posvätenia krížovej cesty.  Vo večerných hodinách sme prežívali hlboké tajomstvá Kristovho utrpenia spoločnou modlitbou krížovej cesty.  Hlavným celebrantom bol provinciálny minister Františkánov na Slovensku p. Jeremiáš Kvaka a asistovali mu ostatní pátri: p. Jakub, p. Cyril a p. Stanislav. Samozrejme, že nechýbal ani br. Filip, ktorý niesol kríž.

Na túto významnú a pre Galambu znova historickú udalosť sa zišlo mnoho dobrých ľudí, naši priatelia, dobrodinci z blízka i ďaleka. Vďaka za vašu prítomnosť….

Prvý pracovný týždeň v roku 2014

Prvý jarný ruch nastal na Galambe po tieto teplé dni. Bolo čo robiť, plány boli veľké, času malo (ako vždy). No aj tentokrát môžeme povedať, že vďaka Bohu a brigádnikom, ktorí boli veľmi nápomocní, sme to všetko dobre zvládli. Samozrejme kopa práce ešte ostáva ale veľké dielo sa dosahuje maličkými krokmi.

A čo sme vlastne robili? Najprv sme zase trošku menili plány domčeka (rozšírenie okien, brusenie drevených latiek pod banerom Sedembolesntej, murovanie novej priečky na zimnú záhradu, kopanie kanála pre elektrický kábel, vkladanie kábla, jeho zahŕňanie a potom aj očistenie prístupovej cesty.   (PS: kliknutím na fotku si ju zväčšíte a zobrazí sa vám v novom okne – dočasné riešenie)
Ďalšie fotky nájdete v záložke Galéria

Pozvanie

a4

Pozvánka na modlitbu Krížovej cesty

 

Drahí bratia a sestry, všetci naši priatelia, milí pútnici!

V nedele počas pôstneho obdobia, počnúc 1. pôstnou nedeľou (9.3.2014), sa v poobedňajších hodinách o 15:00 hod. budeme na Galambe  modlievať pobožnosť Krížovej cesty, ktoré bude viesť prítomný kňaz.

1. pôstna nedeľa:   9.3.2014                   2. pôstna nedeľa:   16.3.2014

3. pôstna nedeľa:   23.3.2014                 4. pôstna nedeľa:   30.3.2014

   5. pôstna nedeľa:   6.4.2014                   Kvetná nedeľa:      13.4.2014

Srdečne vás všetkých pozývame využiť túto jedinečnú príležitosť!           Pozrite si:  Plagát

1. Pobožnosť Krížovej cesty na Galambe (9.3.2014)

Hoci na Galambe sa už mnoho situácii, udalostí, stretnutí … písalo do kroniky veľkými písmenami, s radosťou pridávame ďalšiu udalosť, ktorá sa odohrávala práve na 1. pôstnu nedeľu. Znova môžeme povedať, že sme sa stali súčasťou historickej chvíle, kedy sme všetci prítomní mali účasť na prvej pobožnosti Krížovej cesty na Galambe. Pobožnosť viedol br. Filip a veriaci sa striedali medzi jednotlivými zastaveniami s nesením kríža a zapálenej sviece. Na záver, už iste viete, čo nasledovalo. Správne ste si odpovedali tí, ktorí ste si mysleli, že nasledovali plány br. Filipa. Gratulujem :o)  Po požehnaní sa br. Filip podelil o plány dostavby Pastoračného domu s prosbou o akúkoľvek formu pomoci.

Fotografie si môžete pozrieť tu: FOTKY

Benefičné predstavenie pre Galambu

PozvankaPo úspešnom adventnom benefičnom predstavení na Galambe sme sa rozhodli, že v mesiaci február znova pripravíme ďalšie predstavenie. Toto predstavenie malo za cieľ finančne prispieť na dostavbu Pastoračného domu sv. Antona Paduánskeho na Galambe. Konalo sa v nedeľu 9. februára 2014 v Mestskom kultúrnom stredisku vo Fiľakove. Celú myšlienku od počiatku po samotné uskutočnenie pevne držala v rukách za nás všetkých Anička Gášparová a Margita Šafráňová. Práve ona zabezpečila väčšinu účinkujúcich z blízkeho okolia, z ktorých nakoniec vznikol skutočne pestrý kultúrny program. Tvorili ho detské skupiny, mládežnícke folklórne skupiny, mužský ale aj ženské spevácke zbory, jedným každý si iste našiel niektoré číslo z predstavenia, ktoré zohrialo jeho srdiečko, či vytislo malú slzičku.

Celé podujatie otvoril brat Filip, ktorý neveriac, že sa sála zaplní – a zaplnila sa, si to ako dôkaz odfotil. Veľmi ocenil ochotu pomôcť všetkým účinkujúcim, a tak prispieť svojim malým skutkom k veľkému dielu. „Hoci nemôžu všetci miešať betón, liezť po lešení, búchať kladivom“, zneli slová brata Filipa na úvod, „ale pomáhajú, ako vedia“. O to, aby to celé na javisku fungovalo sa starala moderátorka – Margita Oroszová, ktorá celý program sprevádzala slovom. Samozrejme neodmysliteľná bola i zvuková technika v podaní Mirka Malatinca, bez ktorej by sme sa taktiež nezaobišli. Pred vstupom do sály boli pripravené stoly s malými spomienkovými darčekmi na toto podujatie, no najväčšou ozdobou boli usmievavé dievčatá 🙂

Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým dobrým ľuďom, ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto predstavení. Či už prípravou spomienkových predmetov a koláčikov alebo čímkoľvek hoci aj malým skutkom, o ktorom viete len vy – ĎAKUJEME. Avšak jedno úprimné poďakovanie patrí i tým, ktorí prišli na predstavenie a takto nás podporili.

Ak sme poniektorých z vás oslovili a máte v srdci túžbu pomôcť, podať pomocnú roku pri dostavbe Pastoračného domu sv. Antona Paduánskeho na Galambe, verte, že vašu ochotu vrúcne prijmeme. Dom na Galambe stojí v hrubých múroch pod strechou, avšak kým vás budeme môcť do neho pozvať, čaká nás ešte veľa práce, do ktorej sa s chuťou pustíme. Pomôcť nám môžete materiálne, duchovne, svojou ochotou pracovať, ale i finančne. O forme pomoci, o najbližších podujatiach, ako napredujeme, sa viac dozviete na tejto internetovej stránke, alebo ak ste rozhodnutí nás podporiť finančne, máme zriadený účet 2948411153/0200.

Ďakujeme vám dobrí ľudia.

Fotografie z podujatia si môžete pozrieť tu: GALERIA

Reportáž z podujatia si môžete pozrieť tu: VIDEO

Rok Sedembolestnej Panny Márie

logo12Galamba v nedeľu 9. februára 2014 hostila významnú medzinárodnú návštevu. Na jej čele bol náš brat Rafko, ktorý chcel ukázať a predstaviť dielo na Galambe svojim spolubratom (br. Rogero Lee, br. Alexio Kim z Kórei, br. John Gibbons z USA). Ďalší členovia výpravy boli slovenskí bratia, Pio (ako šofér) a Martin. Najprv sme sa všetci pobavili na usilovnom preklade br. Rafaela, ktorý mimoriadne tvorivo tlmočil do ruského jazyka myšlienky a slová br. Filipa.

Potom už nastala vzácna chvíľa, kedy naši bratia vystavili plagát s logom a symbolicky ho pribili na pripravené drevené dosky. Hoci vyzerali „ako ogrckané betónom“, no tradične ako tu už u nás chodí „varíme z vody“ (totiž pôvodne tie dosky slúžili na šalung). Keďže nás bola len hŕstka, so spevom sme sa nemohli pochváliť, ale o to viac sme si cenili spev ruskej pesničky k Panne Márii. Tento nápev predchádzali modlitby v rôznych jazykoch (slovenský, kórejský, ruský, anglický a maďarský). Z našich tradícii vyplýva, že všetko treba patrične osláviť, a tak sa Tibor nedal zahanbiť a v aute (žeby náhodne ? 🙂 ) objavil niečo na zahriatie, (lebo trošku aj pršalo). Taktiež sme hostí ponúkli domácimi koláčikmi a na pamiatku dostali spomienkový darček. Po krátkej prechádzke po areáli kaplnky, sme naše bratské stretnutie ukončili modlitbou pri kríži, „kde sa to všetko začalo“. Po vzájomnej rozlúčke sme ani len netušili, že sa zanedlho znovu všetci uvidíme. Ale to je už iný príbeh…..

Príbeh o preteky s časom, alebo žeby o vynikajúcej práci anjela strážneho brata Filipa ? 🙂 Totiž Filip mal cestou do Fiľakova (v dobrej vôli, že príde načas slávnostne otvoriť Benefičné predstavenie do Mestkého kultúrneho strediska) menšiu haváriu, z ktorej viviazol bez škrabanca. Na ceste z Galamby dostal šmyk a jeho auto zastavilo “náručie” kríka. Svedkami vyťahovania auta boli aj naši zahraniční hostia.

Fotografie z týchto vzácnych chvíľ si môžete pozrieť v GALÉRII.

Vitajte v NOVOM ROKU 2014

Vrúcne pozdravujem všetkých ľudí dobrej vôle!!

Vitajte v Novom roku 2014!!!! Vinšujeme vám v ňom Božiu Lásku, pokoj a odvahu.. Nebojte sa!! Lebo prekážky bývajú tie strašné veci, ktoré vidíme vždy, keď sa prestávame sústreďovať na svoj ciel..!!

Aj v Novom roku sa chceme s novou chuťou pustiť do dostavby nasej pustovne sv. Antona…. Začíname približne v polovici marca kladením 300 metrového elektrického kábla do zeme.. A práve Teba, ánoTeba pozývame srdečne k spolupráci v súzvuku….

Nadšenci pre Apeiron kaplnky Sedembolestnej na Galambe….

Ak máš záujem o kalendár Galamby 2014, nech sa páči, “KALENDÁR”