Prípravy na strechu

Sobota 23.11.2013

Vonku už metelica, fujavica môže byť! Nebojíme sa, lebo máme 50% pod strechou, čo znamená – pod fóliou. Ako dočasné riešenie je to 100%. … spánok už budeme mať pokojnejší …

Piatok 22.11.2013

V nádeji proti nádeji pokračujeme ďalej.  V sobotu chceme bodku za vetou!

Štvrtok 21.11.2013 

Dnes je štvrtek, zíjtra pátek, svíť mesiačik svíť ať mi šije niť …

Streda 20.11.2013

Nespíme! Pracujeme ďalej – deň, noc. Žiadna chrápajúca Cirkev, lebo viera bez skutkov je mŕtva.

Utorok 19.11.2013

Podmurovanie štítu a historický okamih privezenia strešnej krytina na našu stavbu. Bola to fuška, bolo o chlp, ale vďaka dobrým ľudom je to na stavbe. Tak nám Pán Boh pomáhaj aj naďalej!

Pondelok 18.11.2013 (práce v pondelok)

Predpríprava krovu na latovanie. Všímajte si ten pokrok. Už tomu vidíme koniec !!!

Chystáme sa na krov

Piatok 8.11.2013  Zdá sa, že práca ide pomaly, ale všetko má svoj čas. Dnešné motto: “Dvakrát meraj, raz píľ!

Štvrtok 7.11.2012  Dnes sa počasie ukázalo vo svojej kráse. Raňajšie mrholenie z hmly okolo obedu vystriedala novembrová dúha  a podvečer sme boli svedkami krásnej oblohy. Posúďte sami….

Streda 6.11.2013 Natieranie hranolov

Upršaný utorok (5.11.2013)

Tiché blikanie novembrových sviečok

duiky

STAVIAME !!!

Nedeľa 27.10. “Radosť sa pozrieť na všetky strany”

Teraz musíme chytiť čas za pačesy (bridága 21.10.-26.10.2013)

„Teraz musíme chytiť čas za pačesy“, zneli slová br. Filipa v nedeľu večer.

A bola to predzvesť veľkého týždňa, veľkej brigády. A tak od pondelka rána do neskorého sobotňajšieho večera opäť Galamba žila nezvyčajným stavebný ruchom. Avšak s brigádou začala „dámska partia“ (+ dvaja páni) už v sobotu podvečer, a to nosením tehál, čo páni stavbári veľmi ocenili. Tehly na túto stavbu boli zakúpené z Ipeľských tehelní a.s. Lučenec . Ich kúpou sme chceli podporiť aj náš novohradský región. Ani sme netušili, akí unikátni ľudia sú tam zamestnaní… Menovite pri pani Vranekovej a pánovi Jančkárovi neoceňujeme len zľavu, ktorú nám dokázali vybaviť, ale hlavne ich vľúdny a ľudský prístup. Tešíme sa teda, že práve pravé vysokoekologické tehly spoločnosti Ipeľských tehelní, ktorá je výrobcom murovacich materiálov a stropných prvkov v našom regióne, budú už naveky súčasťou nášho pastoračného domčeka. Tento týždeň sme znovu boli svedkami obetavej práce chlapov z nášho okolia, stavbárov z firmy Kolek či Filipových rodákov z Krškán.

Každý jeden pomocník bol pre nás vzácny a výnimočný a jeho práca bola veľká pomoc pre kolektívne dielo. Nedá mi nespomenúť aj ženy, ktoré zabezpečovali stravu počas celého týždňa (raňajky, obedy, večere, koláče…), za čo im patrí naozaj veľká vďaka. Každý deň sa pracovalo naplno, pretože čas bol neúprosný. Ale na druhej strane, počasie hralo za nás. Ráno robotníkov vítala hmla, cez obed zohrialo slnko a večer odprevádzala tma. Počas týchto dní bolo potrebné priebežne zabezpečovať rôzny stavebný materiál, fyzicky pracovať, s rozvahou rozhodovať, múdro konať a myslieť aj do budúcnosti, samozrejme všetko s Božím požehnaním. Výsledkom toho všetkého je nie len dokončený druhý veniec na domčeku, ale aj nové priateľstvá ľudí, ktorí sú ochotní nám pomôcť.

A takto sa pracovalo …

SOBOTA 26.10. a ďalšie posily z Krškán

Piatok 25.10 Došli aj posily z Krškán

Štvrtok 24.10.2013

Streda 23.10.2013

Utorok 22.10.2013

Pondelok (21.10.2013)

Galamba – územie zázrakov

Keď v apríli roku 1990 vítal Václav Havel Jána Pavla II. v Československu, povedal niečo v tomto zmysle: „Neviem, či viem, čo je to zázrak, ale domnievam sa, že v týchto fázach som účastníkom zázraku: v krajine, kde ešte pred 6 mesiacmi vládol tvrdý komunizmus a protináboženské nálady a ľudia ako ja v nej boli utlačovaní, väznení – tak v tejto krajine vítam dnes ako prezident hlavu katolíckej Cirkvi….“

Áno, áno, áno, aj ja práve dnes považujem za zázrak, že v krajine, kde sa stále viac tvrdí, že ti tu nikto nič zadarmo nedá sa nájde muž menom Dano Havrla, ktorý v rámci stavebnej firmy Kolek z Lučenca zorganizuje partiu šiestich skvelých chlapíkov Ernesta, Jara, Miriho, Zdena, Rudyho a Patrika, ktorí bez nároku na akúkoľvek odmenu prídu a za tri dni vytiahnu múry našej pustovne (domčeka v ústraní) zatiaľ, čo im samým stojí veľká stavba na sídlisku Rúbanisko a uniká im zisk …

Tiež prežívam ako  nevídané a neslýchané, že v spoločnosti, kde už nikto nemá záujem o nič, ani keď je za to platený, sa tu nájdu ľudia, ako pán Princ, alebo pán starosta Spodniak, alebo milá pani Vraneková, ktorí pracujú pre nás so živým zápalom a hľadajú, ako robiť veci lepšie, nehľadiac pri tom na svoje osobné náklady….

Rovnako tak považujem dnes za veľký zázrak, že v krajine, kde nikto nechce vidieť nikoho len seba, sa tu v mojej rodnej obci Krškany vďaka Šaňovi Horniakovi zrodí u mojich susedov Šaniho, Mariana a Paľa a kamošov Miloša a Roba, tiež môjho brácha Jojka iniciatíva zdola, ktorá sa sama od seba prihlási na víkendovú betónovačku venca nášho pastoračného domčeka nehľadiac pri tom na čas ani finančné náklady…

Ach ľudia, mimoriadne veľa svetla je tu na svete, len my sa niekedy tvárime akoby sme videli len tmu…

Ach s vrúcnou vďakou myslím teraz na všetky tie mená a tváre, ktoré nám veľmi pomáhajú, lebo sami chcú a na diaľku im dobrotivo žehnám. …

Pax et bonum. …

brat filip

A ako sme stavali? Nech sa páči – prehliadka….

1.deň – pondelok (7.10.2013)

2.deň – utorok (8.10.2013)

3. deň – streda (9.10.2013)

Takto vyzerá naša novostavba po treťom pracovnom dni … a s veľkou nádejou sa pozeráme do budúcnosti, lebo už na piatok aj sobotu sa nám sľúbila úderná partia z mojich rodných Krškan… Tešíme sa … Tak nám Pán Boh pomáhaj …

4. deňštvrtok (10.10.2013)

 5. deňpiatok (11.10.2013)

Dvaja noví brigádnici z Krškán….

6. deňsobota (12.10.2013) Veľká brigáda a nové posily z Krškan 🙂

Historicky prvá farská sv. omša v kaplnke

V nedeľu 22. septembra o 15:00 hodine sa v kaplnke slávila prvá farská sv. omša pre veriacich z filiálky Čakanovce. Sv. omšu celebroval miestny farár Peter Fabián z Biskupíc. Bola to prvá farská sv. omša, nakoľko predošlé boli slávené vždy pri nejakých príležitostiach. Pre všetkých veriach z osady Galamba to bola nesmierna udalosť, pretože v minulosti, ak chceli byť účastní sv. omše museli chodiť do susedných obcí. A práve dnes, boli na nedeľnej sv. omši doma – na Galambe. Kiež by sa tejto vzácnej chvíle mohli dožiť viacerí obyvatelia maličkej osady.

„Pokiaľ neuvidím …, neuverím“…

„Pokiaľ neuvidím stroje, neuverím“… zneli slová br. Filipa v nedeľu 6.októbra pri požehnaní a slávnostnom otvorení opraveného úseku cesty zo Šikova smerom na Galambu. A práve aj táto skutočnosť mnohých z nás poučila väčšej viere a dôvere v dobrotivého Boha. Zároveň je to dôkazom toho, že Boh pracuje na zemi skrze ľudí, ako to tiež bolo povedené a veľký podiel pri obnove tohto úseku mal najmä starosta obce Ratka, Milan Spodniak.

Cestu začali opravovať v piatok 20.septembra. Na celý víkend mala byť cesta uzatvorená, no mnohí bezohľadní vodiči (aj napriek našim oznamom) nerešpektovali zákaz, a tak ohrozovali aj kvalitu povrchu, ktorý ten deň cestári pripravili pre ďalší krok. Cestu nakoniec dokončili v pondelok 23.septembra.

Pre hŕstku obyvateľov Galamby i jej rodákov, je to znova niečo úžasné, pretože nová cesta je niečo, v čo už dávno prestali dúfať a zrazu na vlastné oči vidia, ba čo viac, jazdia po novučičkej ceste. Zatiaľ je síce opravený i jeden úsek cesty, ale obaja starostovia obcí Ratka p. Spodniak a Čakanovec p. Gášpar vyslovujú prísľub obnovu celého úseku cesty.

Už to vypuklo, tak nám Pán Boh pomáhaj !!!

Z Božej milosti a ľudskej dobroty, ktorá z nej plynie, sme v piatok 20. septembra priniesli na stavbu tehly a ostatný materiál potrebný na stavbu. Ešte deň predtým sa urobila na okrajových častiach základov domčeka hydroizolácia. Zdá sa teda, že už nie je cesty späť. A treba položiť základný múr v mene Pána zástupov. Pretože, “Ak Boh nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú”. (Žalm 127, v.1)

Nášľapníky ku krížovej ceste

Všímajte si fotky z návštevy prešovských bratov na Galambe – fotky hovoria samé za seba. Popisný text bude neskôr.  🙂

Kolaudácia kaplnky

S radosťou v srdci a s veľkou vďačnosťou dobrému Bohu vám všetkým oznamujeme, že dňa 12.9.2013 sa uskutočnila kolaudácia “Drevenej kaplnky” na Galambe.

Kolaudačné rozhodnutie k nahliadnutiu tu.

(Nulté) požehnanie áut na Galambe, 1. september 2013

Určite všetci viete, čo je to auto. Avšak nie úplne všetkým je jasné slovo požehnanie. Slovo požehnanie sa do latinčiny prekladá bene-dictio, čo znamená slovo a dar, alebo reč a dobro, a.teda požehnanie je zvolávanie dobra. V tomto zmysle je každé požehnanie darom, ktoré zasahuje život a jeho tajomstvo. Môže pochádzať výlučne z konania Boha, čiže Boh požehnáva koho chce, kedy chce a ako chce, stačí, aby mu to človek dovolil. A tak sme sa prvý septembrový deň na našej malebnej Galambe rozhodli zvolávať na naše automobily a ich šoférov toto Božie požehnanie. Vždy totiž, keď vyjdeme na cesty, neznamená to nutne aj šťastný návrat. Darmo máme unikátne brzdy a americké airbagy, nestačí dodržiavať všetky predpisy…. Na ceste sú aj iní (problémoví) vodiči resp. polovodiči. Preto je skvelé vedieť, že dobrý Boh drží nad nami ochrannú ruku, presne podľa žalmu zo Svätého Písma „Boh bude chrániť Tvoj odchod aj príchod od teraz až naveky….”  Žalm 121

Úprimná vďaka všetkým, ktorí prišli, aj všetkým, ktorí sa zo subjektívno objektívnych príčin nemohli zúčastniť a rozhodli sa prísť budúci rok pre nové požehnanie.

Nadšenci kaplnky Sedembolestnej.