Jarná nálada

Jar je už nepochybne tu. Nielen že ju vidieť, ale návštevníci Galamby ju môžu dokonca aj cítiť. Skutočne sa môžu nadýchať  vône fialiek, ktorá má svoje čaro najmä večer. Dokonca v sobotu 20.4. sme už  absolvovali prvú aj kosbu trávnika. Pomohla nám návšteva a miništranti z Fiľakova. Okolo kaplnky sú vysadené jarné kvety.

Habemus papam

PAX TECUM,                             +!

MÁME FRANTIŠKA!!!!

VŠETCI KRESŤANIA SVETA, AJ VŠETCI OBYVATELIA TEJTO PLANÉTY BY MALI POKĽAKNÚŤ A POĎAKOVAŤ DOBRÉMU BOHU ZA PÁPEŽA, KTORÉHO SI VYBRAL SPOMEDZI KARDINÁLOV.

A VŠETCI SPOLOČNE BY SME MU MALI ZABLAHOŽELAŤ – TERAZ VO CHVÍĽACH, KEĎ SA OFICIÁLNE UJÍMA NAJZODPOVEDNEJŠIEHO ÚRADU V CIRKVI NECH MA NA VŠETKO POŽEHNANIE, SILU, ABY VEDEL  NAĎALEJ UKAZOVAŤ VRÚCNOSŤ ČLOVEČENSTVA A BRATSTVA AJ NEVERIACIM ĽUDOM A  BOL TAK MORÁLNOU AUTORITOU AJ PRE TÝCH, KTORÍ ROVNAKO AKO MY POTREBUJÚ PRE SVOJ ŽIVOT VIERU, NADEJ, LÁSKU….

Prvý závan prichádzajúcej jari

Marec – mesiac, v ktorom čoraz viac začíname používať po dlhej zime očakávané slovíčko – jar. Jar v sebe ukrýva najmä tajomstvo nového začiatku, prebudenia sa, nových plánov či nových síl.

A ako spoločenstvo ľudí, ktorí veria v Krista vidíme, cítime a prežívame aj závan novej jari v našej Matke Cirkvi. Pretože práve tento týždeň sa zrejme dozvieme meno nového Sv. otca, ktorý v duchu revolučnosti evanjelia môže vo svojom pápežskom úrade zaznamenať mimoriadny progres, ktorý bude klíčiť, rásť, kvitnúť a završovať sa bohatou úrodou v dvoch podstatných hodnotách: v PRAVDE a LÁSKE !!!! Chápete, čoho sme súčasťou ???? Tak nám Pán Boh pomáhaj….

Nemyslite na to, čo bolo, nesnite o veciach dávnych. Hľa, ja tvorím čosi nové, teraz to klíči; nebadáte?” (prorok Izaiáš)

Vianočná pošta

Už tradične patrí k najkrajším sviatkom roka – Vianociam. Sú to dni, kedy sa snažíme byť lepší, milší, viac naplnený pokojom a láskou voči našim blízkym či priateľom. Navzájom si želáme, nech sú naplnené hlavne Božím požehnaním.
V týchto dňoch, keď sa rok schyľuje k svojmu koncu si viacerí spomenieme, čo všetko sme prežili počas roka, čo sme dokázali, aký posun vpred sme urobili, komu všetkému sme počas roka pomohli. Možno už teraz vyslovujeme predsavzatia do nového roka.
Vianočnou pohľadnicou Galamby chceme pozdraviť všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom (hoci aj malým/nepatrným – všetko si úprimne vážime) pomohli. Vyslovujeme im  “…vďaka, vďaka a navždy vďaka…”

…V Ď A K A   J E Ž I Š O V M U   V T E L E N I U
T U,  T E R A Z,  D N E S   A   Z A J T R A
Z E M   J E   P R E P L N E N Á    N E B O M…
T O   J E   A J   D Ô V O D,   Ž E   S A   P O Z N Á M E…
P R E T O   V Á M  / T I    N E M Ô Ž E M E   P O V E D A Ť   I N É   N E Ž –
V Ď A K A,  V Ď A K A   A   N A V Ž D Y   V Ď A K A  ….

Vianoce 2012 a zimná scenéria Galamby

Prvá snehová nádielka

Sneh. Čistý, biely, ľahučký… Tak tíško padal a všetko nevinne prikrýval. Zahalil trávnik, zahalil kvety, zahalil stopy našich letných brigád. Stal sa súčasťou adventného obdobia.
Využime aj my tento čas a očistime si srdcia, nebráňme sa zahojeniu našich zranení, aby sme dokázali prežiť nadchádzajúce vianočné sviatky s pokojom a porozumením.

Kúsok z “babieho leta” na Galambe

Leto vystriedala jeseň. Takmer každodennú prácu na Galambe vystriedal jesenný odpočinok a príprava na zimu. Zbalili sme letný altánok, ostrihali kvety levandule. Krásna zelená farba nášho “amerického” trávnika neprezrádzala, že je tu jeseň. Ba naopak. Neuveriteľne dopĺňala paletu pestrých odtieňov jesene.

Ďakovná svätá omša br. Rafaela

„Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti…“ (Lk 11, 17)
Br. Rafael, jeden z našich misionárov, opäť zavítal aj „domov“ – na Galambu. a tradične len na veľmi krátky čas. Sami sme tomu nechceli veriť, pretože ešte sa ani rok s rokom nestretol a mali sme ho tu znovu. Naposledy slúžil sv. omšu v kaplnke na sviatok Krista Kráľa minulý rok. (20. novembra 2011) A naopak, br. Rafael bol milo prekvapený, koľko sa toho za necelý rok pri kaplnke zmenilo.

A tak sa v piatkový podvečer (12. október 2012) pri príležitosti ďakovnej sv. omši zišlo malé spoločenstvo veriacich. Všetci s nadšením počúvali jeho. Hlavnou myšlienkou jeho kázne bol citát z dnešného evanjelia: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti…“. Veľmi nám kládol na srdce, aby v našich vzťahoch či už rodinných alebo priateľských pestovali vnútornú jednotu. Zdôrazňoval, aby sme si túto jednotu a súdržnosť zachovali aj na tomto mieste, pretože len vnútorne zjednotení môžeme napredovať a budovať aj toto Božie dielo.
Priateľské rozhovory po sv. omši sú tradične súčasťou takýchto stretnutí a večer, ako to chodí /obzvlášť na Galambe 🙂 /, našla nás tma a teraz v jesenný čas už o čosi skôr…

Rok na Galambe v obrázkoch