Ďakovná svätá omša br. Rafaela

„Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti…“ (Lk 11, 17)
Br. Rafael, jeden z našich misionárov, opäť zavítal aj „domov“ – na Galambu. a tradične len na veľmi krátky čas. Sami sme tomu nechceli veriť, pretože ešte sa ani rok s rokom nestretol a mali sme ho tu znovu. Naposledy slúžil sv. omšu v kaplnke na sviatok Krista Kráľa minulý rok. (20. novembra 2011) A naopak, br. Rafael bol milo prekvapený, koľko sa toho za necelý rok pri kaplnke zmenilo.

A tak sa v piatkový podvečer (12. október 2012) pri príležitosti ďakovnej sv. omši zišlo malé spoločenstvo veriacich. Všetci s nadšením počúvali jeho. Hlavnou myšlienkou jeho kázne bol citát z dnešného evanjelia: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti…“. Veľmi nám kládol na srdce, aby v našich vzťahoch či už rodinných alebo priateľských pestovali vnútornú jednotu. Zdôrazňoval, aby sme si túto jednotu a súdržnosť zachovali aj na tomto mieste, pretože len vnútorne zjednotení môžeme napredovať a budovať aj toto Božie dielo.
Priateľské rozhovory po sv. omši sú tradične súčasťou takýchto stretnutí a večer, ako to chodí /obzvlášť na Galambe 🙂 /, našla nás tma a teraz v jesenný čas už o čosi skôr…

Rok na Galambe v obrázkoch

Relikvie sv. Cyrila na Galambe

Relikvie sv. Cyrila na Galambe

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, putuje po slovenských farnostiach relikvia sv. Cyrila. V týchto dňoch sa vzácna relikvia nachádza v Novohradskom dekanáte. Ako najvhodnejšie miesto na odovzdanie relikvie, v rámci jej putovania z fiľakovskej farnosti do farnosti Fiľakovské Biskupice, bola bez váhania kaplnka na Galambe. Práve toto územie ukrýva v sebe symboliku hraníc týchto dvoch farností. 

A tak, kaplnka si opäť zapísala do svojej kroniky ďalší historický okamih. Nielenže práve počas sv. omše (19.9.2012) boli v tejto kaplnke prítomné relikvie sv. Cyrila, ale lučenecký dekan vdp. Gabriel Rákai pri tejto príležitosti posvätil sochu Sedembolestnej Panny Márie.
Na sv. omšu sa zišlo mnoho veriacich z blízkych dedín (Ratka, Čakanovce, Radzovce) ale i Fiľakova, ktorých neodradila ani búrka. I keď sme dážď túžobne očakávali, v tento deň sme ho brali ako požehnanie a na druhej strane ako skúšku či nakoniec upevnenie našej viery, keď pred sv. omšou z tmavých oblakov  znovu vyšlo slnko.
Lucia S.

Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

Tradícia slávenia sviatku Sedembolestnej Panny Márie na Galambe sa píše už od roku 2005. Avšak tradícia nespočíva len v každoročnom opakovaní slávenia. Naša tradícia a túžba zachovať si ju, rastie z roka na rok a o to viac, keď vidíme, čo sa za ten rok na „území zázrakov“ udialo a koľko lásky sme zažili, či mohli rozdať ostatným.
Tento rok sme opäť mohli v sviatok Patrónky Slovenska s veľkou úctou privítať mnoho pútnikov z blízkeho i vzdialenejšieho okolia. Dobrotivý Boh nám ( niekedy maloverným) znovu dokázal svoje nekonečné požehnanie. Prípravy na slávenie sv. omše a potom i na agapé sa začali už od samého rána. Čas pri týchto posledných ladeniach neskutočne ubiehal. Ale Boh je pánom aj času a postaral sa, aby všetko malo svoj pravý čas. I keď sa v konečnom dôsledku sv. omša nezačala presne, ako bolo plánované, bolo zjavné, že nikomu to nevadilo. Mnohí, podľa možnosti, využili čas na stíšenie, iní na obdiv diela, ktoré od roka vyrástlo.
Hlavným celebrantom na sv. omši bol br. Kamil Kucharčík OFM a koncelebrovali mu br. Peter Pružina OFMMarián Krupčiak, rodák z Ratky. Ani táto sv. omša sa vo svojom závere nezaobišla bez úprimného poďakovania všetkým dobrodincom, ktorí akýmkoľvek spôsobom (finančne, materiálne, svojou prácou, akýmkoľvek dielom) pomohli pri zveľaďovaní okolia kaplnky. Ale vrúcne poďakovanie odznelo i tým, ktorí sa podieľali na príprave tejto slávnosti (a veru bolo komu ďakovať). Samozrejme hlavné slová vďaky zazneli najmä br. Filipovi, ale i Rii (Márii Murínovej), pretože bez ich odhodlania a nasadenia by kaplnka nemala takú podobu, akou sa môže pýšiť teraz. V širokom dave ľudí bola prítomná i Daniela, dievčina, ktorá bude autorkou z hliny vymodelovaných zastavení krížovej cesty. Na toto naše prvé stretnutie priniesla i svoje niekoľkokrát prerábané jedno zo zastavení.
Keď som v úvode spomínala tradíciu, k nej patrí aj občerstvenie v podobe guľášu a koláčov. Práve počas agapé nastal znovu ten správny čas na vzájomné rozhovory, stretnutia, úsmevy či objatia. A nás (priaznivcov združenia Apeiron kaplnky Sedembolestnej) to len utvrdilo pokračovať v tejto tradícii.

Lucia S.

Čo sa píše o jubilejnej slávnosti

Len pár dní po odpustovej slávnosti sa akoby vrece roztrhlo s článkami o tom, čo sa dialo 15. septembra na Galambe. Niečo sa šírilo ústnym podaním, niečo sa šíri internetom. A práve s tým, čo teraz píšu internetové spravodajské portály o slávnosti by sme sa chceli podeliť s vami. Pretože vy všetci ste boli jej súčasťou a vaša prítomnosť obohatila túto oslavu.

„Brat Filip a pustovňa na Galambe“ článok (klik)
„Územie zázrakov neďaleko Lučenca? Prichádzajú sem ľudia z celého Slovenska“ článok (klik)
„Biskup označil pustovňu na Galambe za štvorhviezdičkovú “ článok (klik)
„Jubilejná odpustová slávnosť na Galambe 15.9.2015 s otcom biskupom Stanislavom“ článok (klik)
„Ste unavení životom, alebo ho nezvládate? Toto miesto je pre vás to pravé!“ článok (klik)
„Netradičná pustovňa lieči dušu“ článok (klik) (Zdroj: Nový čas Nedeľa, 20.september 2015, str.6)
„Na Galambu chodia aj pútnici“ článok (klik) (Novohradské noviny, 22. september 2015, str. 13)

Článok br. Filipa

Vyznanie o Galambe od br. Filipa ….

ClanokBr.Filipa

Nové miesto úcty k Sedembolestnej na Galambe

Článok bol uverejnený v Katolíckych novinách č. 48/2013 (1.12.2013)

KN Galamba-1

Požehnanie novej cesty (október 2013)Článok bol uverejnený v MY NOVOHRADSKÉ NOVINY, 22.10.2013, č. 42

Článok bol uverejnený v MY NOVOHRADSKÉ NOVINY, 22.10.2013, č. 42

galamba_clanok

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Galambe

„…bez práce nieto odpočinku, bez boja nieto víťazstva, bez bolesti sa nedá žiť v láske…“

Hľadáte dosiaľ nepoznané zákutia nášho regiónu? Máte čas a túžite sa stíšiť či obdivovať malebnú prírodu? Tak potom neváhajte a príďte navštíviť malú kaplnku! Je to miesto, kde už mnohí zakúsili radosť spoločenstva i lásku prijatia. Toto územie sme nazvali aj „územie zázrakov“ a chceme všetkým ľuďom ponúknuť možnosť načerpať nové sily hlavne z pokoja tohto tichého miesta.

Apeiron kaplnky Sedembolestnej Panny Márie a bratia františkáni, Fiľakovo

Galamba – malé územie zázrakov v Novohrade

Galamba, ako malé „územie zázrakov“ v Novohrade

Pre mnohých obyvateľov nášho okresu je Galamba neznáme miesto. Avšak medzi miestnymi obyvateľmi blízkych dedín (Ratka, Čakanovce či Radzovce) je už od roku 2005 miestom pravidelného slávenia sv. omše na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska. Vďaka dielu, ktoré vzniká posledné dva roky, sa čoraz viac dostáva do povedomia i širokého okolia.
Už minulý rok na rázcestí osady Galamba, na predtým zarastenej a pustej lúke, vyrástla kaplnka, ktorá je zasvätená Patrónke Slovenska.  Jej stavba sa uskutočnila za veľkej pomoci a štedrosti viacerých dobrodincov a obetavej práce mnohých nadšencov kaplnky. Podobne tak bolo i s okolím kaplnky, ktoré od samej jari začalo naberať svoju novú tvár. 10. júla tohto roku bola v kaplnke inštalovaná pieta Sedembolestnej Panny Márie, ktorú rok zhotovoval mladý umelec z Bratislavy a jediná svojho druhu na Slovensku. Socha vo všetkých návštevníkov vzbudzuje úctu a obdiv.
15.9.2012 sa aj tento rok konala tradičná slávnosť. Pokojné a zároveň i pekné prostredie Galamby privítalo mnohých ľudí, ktorí tu prišli v tichosti vysloviť svoje modlitby. O štyri dni na to (19.9.2012), sa na pôde kaplnky znova uskutočnila slávnosť, avšak tento krát v rámci 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na územie Slovenska. Totiž v tomto období putuje relikvia sv. Cyrila po farnostiach Novohradského dekanátu a práve v tento deň boli prinesené aj do kaplnky na Galambe. Súčasťou týchto obradov bolo i posvätenie piety Sedembolestnej Panny Márie.