Relikvie Sv. Cyrila na Galambe

Putovanie Sv. Cyrila po Galambe, Fiľakove a okolí

Svätá omša na Galambe 2005

Svätá omša na Galambe 2008

Svätá omša na Galambe 15.9.2011

Výstavba

Sv. omša 15.9.2011

Adventné stretnutie 2013

Plagát rok

Benefičné predstavenie – Fiľakovo