Výstavba

Sv. omša 15.9.2011

Adventné stretnutie 2013

Plagát rok

Benefičné predstavenie – Fiľakovo

1. krížová cesta

Prvý pracovný týždeň v roku 2014

Posväcovanie krížovej cesty

Stretnutie motorkárov

Narodeniny br. Rafaela