1. krížová cesta

Prvý pracovný týždeň v roku 2014

Posväcovanie krížovej cesty

Stretnutie motorkárov

Narodeniny br. Rafaela

Gifra na Galambe