Odpustová slávnosť 2021

sedembolestna_2021

Všetkých srdečne pozývame na našu tradičnú odpustovú slávnosť.  Začíname v utorok 14. septembra na sviatok Povýšenia sv. Kríža pobožnosťou krížovej cesty a adoráciou. V deň slávnosti bude sv. omša o 14:00, avšak bude jej predchádzať modlitba sedembolestného ruženca.

Zároveň budeme očakávať príchod br. Filipa priamo zo sv. omše s pápežom Františkom z národnej svätyne v Šaštíne.

Tešíme sa na vás!

Pokračovanie brigády – II.polovica týždňa

Pokoj a dobro všetkým vám, našim priateľom, priaznivcom a dobrodincom….,

ponúkame Vám krátky zostrih fotiek z II.polovice brigádnického-duchovného pobytu skupiny rozlišovačov.

FOTO

Brigáda rozlišovačov prvé dni …

Aj tento rok Galamba hostí skupinu chlapcov – rozlišovačov, ktorí na čele s br. Filipom a v duchu benediktínskeho motta “Ora Et Labora” skúmajú svoje “po-volanie”.

Spoločne majú za sebou prvé dni svojho duchovno-pracovného pobytu.

Zatiaľ aspoň pár foto…

IMG_20210705_172729839_HDR IMG_20210706_121728
IMG_20210706_141754 IMG_20210706_142604
IMG_20210706_190753 IMG_20210706_195748

Ora Et Labora

210043465_4097438840338528_2612840738860458453_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviatok sv. Antona

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia a priaznivci Galamby,

opäť sme sa po roku viacerí stretli na oslave sviatku, pre nás tak významného svätca, sv. Antona Paduánskeho. Veľmi sme sa potešili tradičným ale aj novým pútnikom a veríme, že po tejto skúsenosti nám naďalej ostanú verní. Samozrejme nechýbali ctitelia z Prešova a Nitry, ktorým patrí obdiv, že sa vydali na cestu za sv. Antonom ku nám na Galambu. Nesmieme nespomenúť aj návštevníkov z iných vzdialenejších miest, ktorí prispeli svojou prítomnosť aj službou.

Celá poobedňajšia slávnosť sa niesla v pokojnom, priateľskom duchu. Počasie nám prialo. Prišli aj ďalší bratia františkáni z miestneho Fiľakovského kláštora. Súčasťou slávnosti bolo tradičné požehnanie ľalií, chlebíka a na koniec aj detí.

Hlavným celebrantom aj kazateľom bol br. Jakub, duchovný správca Pustovne na Galambe, ktorý si na záver slávnosti  musel splniť ešte jednu povinnosť, a to prihovoriť sa aj divákom TV LUX.

Napokon všetci boli pozvaní na malé občerstvenie, za ktoré ďakujeme rodine Malčekovej.

Nuž a na záver, nech viac hovoria fotky: FOTOalbum

Reportáž z podujatia vďaka TV LUX (je to druhý príspevok, od 2:10 – 4.00) REPORTÁŽ 

Pozvánka k sv. Antonovi

Pokoj a dobro,

drahí naši priatelia, dobrodinci, nadšenci pre Galambu ….

srdečne Vás všetkých pozývame na slávenie sviatku sv. Antona Paduánskeho. Všetko sa udeje v nedeľu 13. júna v poobedňajších hodinách. Súčasťou slávenia bude požehnanie detí, ľalií a chlebíka sv. Antona.

Tešíme sa na Vás všetkých.

 

 

Sobota bielych ruží na Galambe

Začiatok mája priniesol dlho očakávané zmiernenie ťažkých deprimujúcich covidových zákazov a príkazov. Preto sa mohla na Galambe v sobotu 8. mája pri dodržaní všetkých potrebných opatrení konečne slúžiť svätá omša, ktorú celebroval brat Filip s jasným cieľom. V jubilujúcom roku svätého Jozefa posvätiť základný kameň plánovanej veže menovaného svätca, aby dielo bolo úplné, aby sa zvon umiestnený vo veži rozliehal po okolí a zvolával Boží ľud do svätostánku.

Br. Filip pozýval na omšu najmä domorodcov s ktorými pred rokmi Galambu budovali. Obsadenie bolo komorné, nechýbali jeho rodičia a zástupcovia Prešova. Omša sa niesla v milej rodinnej atmosfére bez ozvučenia, ale ďakovné slová  br. Filipa za krásne roky prežité v ich spoločnosti prenikali do duše. Hneď v úvode nezabudol zdôrazniť, že na Galambu sa vracia ako domov a veľmi rád.  V kázni priblížil svätého Jozefa robotníka a poukázal na dôležitosť spoločnej práce  otca a syna, na ich spoločné rozhovory v dospievaní a riešení problémov, čo v súčasnej dobe v rodinách často absentuje. Na záver omše si prichystal dve  prekvapenia.

(viac…)

Pozvánka

Pozvánka8.5. (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarná krása

Drahí naši priatelia a dobrodinci,

v uplynulý týždeň (26.4.-30.4.) sme zaháji tradičné jarno-letnné práce v našom areáli. Prechádzalo tomu čistenie trávnika, kopanie a čistenie skalky, strihanie kríkov, stromčekov či ruší. Nadišiel čas aj na prvé tohoročné kosenie. Krásne tulipány zdobia okolie kaplnky.

IMG_20210430_135607 IMG_20210430_163309
IMG_20210430_163402

Príhovor od br. Filipa

+!
Drahé dievčatá a chlapci, drahé sestry a bratia…

Včera bola slávnosť nedele Dobrého Pastiera a pýtam sa sám seba, čo som to za pastiera keď sa ohlásim až teraz. Tak či tak, som na vás myslel a ďakujem dobrému Bohu, že mi dal v minulosti možnosť vás vôbec spoznať. Nikdy by som si nebol býval pomyslel, že so ženami v rokoch, ktoré mnohí kňazi mnohých farností volajú babky, môžeme si porozumieť ako s kamarátkami, pretože majú mladícku dušu. A pekne pozdravujem aj našich dvoch – troch mužov ako zástupcov silnejšieho pohlavia, ktorí tam vždy pracujú s rozvahou aj s odvahou.. Chcem vás všetkých privítať v radostnom Veľkonočnom čase, v ktorom môžeme vstať nanovo z prachu a popola, zo všetkých našich Covidovych zákopov. Keď Druhý Vatikánsky koncil povedal, že Kristova  Cirkev má byť večne sa reformujúca, tak o čo viac my, ktorý túto Cirkev vytvárame. Keď Druhý Vatikánsky koncil povedal že, máme poznať znamenia čias, tak vám chcem povedať, že si stále veľmi dobre spomínam na časy  výstavby kaplnky a výstavby pustovne . !!

Boli to krásne roky môjho rehoľného života. Nechcem ale, aby sme žili navždy už iba nostalgickú spomienku. Čaká nás totiž ešte výstavba veže svätého Jozefa a bolo by výborné začať práve v Roku svätého Jozefa.

A preto vás už teraz pozývam na slávnosť požehnania základného kameňa na Galambe dňa 8. mája o 15:00 hod. Začíname svätou omšou a nasledovať bude požehnanie a potom budeme plánovať čo a ako. Veľmi sa na vás teším.

Srdečne brat Filip

(pondelok, 26.4.2021)