Kvetná nedeľa

Kvetnou nedeľou (2.4.2023) sme zavŕšili sériu nedeľných pôstnych pobožností –  krížovej cesty o 15:00 hod.  Zišlo sa mnoho ľudí zblízka i ďaleka a tu máme na mysli našich stálych „pôstnych pútnikov“ z Prešova (Robka a Danku). Tiež nás vždy veľmi potešia nové tváre… A keďže sme touto nedeľou vstúpili do Veľkého týždňa, čaká nás ešte nočná krížová cesta na Zelený štvrtok o 23:00 hod.

IMG_20230402_150751 IMG_20230402_151058
IMG_20230402_153318 IMG_20230402_160702

Zasadnutie OZ Apeiron

V sobotu (1.4.2023) vo večerňajších hodinách sme vo fiľakovskom františkánskom kláštore mali zasadnutie. Toto stretnutie malo výročný, hodnotiaci či plánovací charakter. Jednoznačne môžeme povedať, že bolo veľmi prospešné a plodné a aj potrebné.  Zhodnotili sme súčasný stav a plánovali kroky do budúcnosti. Samozrejme, že sme nestihli všetko prebrať, ale najdôležitejšie je začať ….

IMG-3088 IMG-3090

Začali sme pôstne obdobie

Drahí naši priatelia,

srdečne pozývame všetkých pridať sa k nám. V nedele pôstneho obdobia sa vždy o 15,00 hod. stretávame na pobožnosť Krížovej cesty.

1678251499822 IMG-20230306-WA0051
1678251874895 (1) 1678251575641

Pobožnosť Krížovej cesty

Drahí naši priatelia, srdečne pozývame každú nedeľu pôstkrizova2023 copyneho obdobia na modlitbu Krížovej cesty vždy o 15:00 hod.

Prajeme požehnaný čas pôstu, aby ste sa duchovne pripravili na sviatky Veľkej Noci.

 

 

 

 

 

Požehnanie pustovne

V nedeľu 15. januára 2023 počas tradičného nedeľného stretnutia spoločenstva na Galambe sa konalo „novoročné“ požehnanie pustovne v podaní p. Filipa a br. Vavrinca. V prosbách a modlitbách sme mysleli na všetkých dobrodincov Galamby, za hostí, ktorí už niekedy boli v domčeku, resp. ešte len budú. Požehnanie svätenou vodou bolo sprevádzané aj vôňou tymiánu z kadidla.

IMG-20230116-WA0008 IMG-20230116-WA0006
IMG-20230116-WA0007 IMG-20230116-WA0012
IMG-20230116-WA0011 IMG-20230116-WA0003

Vianoce 2022

Vianoce 2022Drahí naši priatelia, nezabúdame na Vás a chceme Vám všetkým zaželať nech sú prichádzajúce sviatky Narodenia Pána požehnané a milostiplné a nech všetko prežívate v plnom zdraví tela aj duše.  Nech máte pokojné aj radostné Vianoce v kruhu svojich blízkych a Svetlo, ktoré prišlo k nám, nech Vám svieti na životnej ceste po celý Nový rok. Buďte všetci zdraví v nasledujúcom novom roku ….a dávajte na seba a svojich drahých pozor…nech vás žehná a chráni Pán s mocným orodovaním 7bolestnej Panny Márie. Majte radosť v srdci, pokoj v duši, úsmev na tvári a milé slovo na perách ….

Advent a poďakovanie

Tradične v 3.adventnú nedeľu (11.12.2022) sme na Galambe slávili adventné povečerie. Nedeľné poobedie sme sa stretli, aby sme sa v prvom rade poďakovali dobrému Bohu za všetky dobrodenia a milosti, ktoré nám preukázal v tomto roku. Celu pobožnosť nás hudobne doprevádzali manželia Havlíkovci, ktorí akurát boli v domčeku na pobyte. Ako to v advente a pred Vianocami býva zvykom aj u nás rozvoniaval punč, víno, čaj, koláče ale i klobáska. Na záver ešte nasledovalo požehnanie betlehemu a jasličiek.

IMG_20221211_142035877 IMG_20221211_142141905_HDR
IMG_20221211_142743916_HDR IMG_20221211_143743568_HDR
IMG_20221211_151952988 IMG_20221211_153948939
IMG_20221212_064923428 IMG_20221212_065146430
IMG_20221212_065343366 IMG_20221212_065359053

Adventné povečerie

857036344 Pokoj a dobro,

drahí naši priatelia a dobrodinci, chceme sa s vami podeliť o informáciu, že v III.adventnú nedeľu (11. decembra) od 14:00 hod. sa chystáme sláviť adventné povečerie. Zároveň je to priestor na modlitbu a poďakovanie sa za milosti v pomaly končiacom sa roku 2022. Keďže advent je obdobím tichého očakávania, chceme sa aj my v tichom, skromnom duchu stretnúť. Tešíme sa na vás.

Galambské spoločenstvo v Szentkute

V sobotu 17. septembra 2022 sa konala Púť Slovákov do Mariánskej svätyne v Szentkute. Nakoľko je toto pútnické miesto je blízko nás, rozhodli sme sa podporiť toto podujatie svojou prítomnosťou. Samozrejme nesmela chýbať zástava  Galamby.

IMG_20220917_105316 IMG_20220917_114004

Odpustová slávnosť na Galambe

IMG_20220915_150135V dňoch 14. a 15. septembra sme opäť po roku zažili prekrásnu slávnosť. Tradične sme začali sviatkom Povýšenia sv. Kríža v stredu večer 14. septembra. Zišli sme sa na pobožnosti Krížovej cesty, po ktorej nasledovala krátka adorácia a agapé. Na druhý deň, vo štvrtok 15. septembra už od skorého rána to na Galambe „žilo“. Najprv prišli naše tradičné „partie“ ženičky a chlapi, ktorí pripravovali guľáš. Postupne sa priestor pred kaplnkou začal zapĺňať pútnikmi z Župčian, Prešova, Trstína – Trnavy.

Na Galambe sme si už zvykli, že každý rok je určitá jedinečnosť – tentokrát to bola v podobe pútnikov a pána farára z Trstína – Hájičku, t.j. nášho „partnerského pútnického miesta“. Spolupráca vznikla v roku 2019, kedy br. Filip bol pozvaný na ich slávnosť a po dlhšej dobe sme mohli zase my privítať vdp. Petra s veriacimi.

Krátku fotodokumentáciu si môžete pozrieť na tomto linku (FB Frantiskášni): FOTO

 Videoreportáž od TV LUX: VIDEO