Jarné čistenie trávnika

Počas plynulých teplých jarných dní sme sa pustili do čistenia trávnika. Opäť po roku sme prevetrali vertikulátor.

IMG_20200318_130303 IMG_20200319_122658

Zjednotení v modlitbe

Drahí naši priatelia, dobrodinci, návštevníci ,

z dôvodu súčasnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 sme v rámci pristúpili k preventívnym opatreniam, z ktorých vyplýva, že zatiaľ do konca mesiaca marec rušíme rezervované pobyty. 

Ešte pridávame výzvu….

SLOVENSKÍ BISKUPI VYHLÁSILI PÔST ZA ODVRÁTENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU
Každý chorý nech je pre nás milovaným bratom, milovanou sestrou, prosia kňazov aj všetkých veriacich: Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie. Biskupi zostávajú s vami duchovne spojení a všetkým posielajú svoje požehnanie.

Výzva otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika: VÝZVA (klik)

Pôstna duchovná obnova

V sobotu 7. marca sme sa stretli na Galambe s cieľom vykonať si pôstnu duchovnú obnovu pod duchovným vedením nášho pátra Jakuba. Okrem členov modlitbového spoločenstva na Galambe sa stretnutia zúčastnili aj členovia miestneho bratstva Františkánskeho svetského rádu.

Rozjímali a neskôr sme aj spoločne zdieľali nad textom i obrazom evanjeliovej stati o premenení Pána. Samozrejme nechýbala sv. omša a malé pohostenie.

Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu duchovnú obnovu.

IMG_20200307_092548 IMG_20200307_092555
IMG_20200307_114854 IMG_20200307_114958

Stretnutia pri pobožnosti Krížovej cesty

Drahí naši priatelia,

chceme sa s vami podeliť o pár záberov z našich nedeľných stretnutí pri Krížovej ceste. Dosiaľ sme sa stretli dvakrát. Do pobožnosti Krížovej cesty v II.pôstnu nedeľu sme netradične boli zapojení aj my sami, nakoľko sme mali rozdelené jednotlivé zastavenia a príslušnú modlitbu sme čítali z pripravených lístočkov.

IMG_20200301_150549 IMG_20200301_153043
IMG_20200308_150921 IMG_20200308_153158

Pôstne obdobie na Galambe

Drahí naši priatelia a dobrodinci,krizova2020 - kópia

srdečne Vás všetkých pozývame na pobožnosti Krížovej cesty, ktorá bude každú nedeľu počas pôstneho obdobia o 15:00 hod. Po modlitbe bude nasledovať krátke zamyslenie.

Zároveň už teraz chceme upriamiť pozornosť na pobožnosť Krížovej cesty na Zelený štvrtok (9.apríla), ktorej bude o 22:30 predchádzať Eucharistická adorácia (v rámci roka Eucharistie, ktorý taktiež prežívame v našej diecéze).

 

 

Podujatia na Galambe 2020

Drahí naši priatelia a priaznivci Galamby,

svetlo sveta uzreli plagáty s podujatiami, ktoré plánujeme a zároveň Vás už teraz na všetky podujatia srdečne pozývame!

celorocny2020 (1)

modlitebny2020_2 (1)

Výjazdové rokovanie PaPo na Galambe

V piatok 17.januára 2020 sme na Galambe s veľkým nadšením privítali malú skupinku ľudí, rehoľníkov, na čele s br. Filipom. Táto skupina ľudí oficiálne nesie názov “pastorácia povolaní”. Na Galambu došli s nejakým svojim aj pracovným cieľom, avšak či tento cieľ bol splnený, to už nevieme. Pre nás bolo hlavné, že sme po dlhej dobe mohli vidieť nášho br. Filipa a stráviť s ním aspoň kúsok času.

Samozrejme za tú chvíľu bol na roztrhanie, ale videli sme, že aj on bol nesmierne šťastný, že zavítal medzi nás a aspoň chvíľu trávil s “galambskými domorodcami”.

Okrem slávenia sv. omše sme sa spoločne pomodli pri požehnaní domčeka. Pre krásu spomienok na príjemne strávený čas, aspoň krátka fotogaléria: FOTKY 

Vianočný pozdrav

Drahí naši priatelia, dobrodinci Galamby

chceme Vám z úprimného srdca zaželať milostiplné, požehnané sviatky Narodenia Pána, nech sa opäť nanovo narodí aj vo Vašom srdci….

vianoce19

 

 

 

 

 

 

 

Adventné zamyslenia

Počas troch adventných nedieľ (1.12;8.12; a 15.12;) sme sa v poobedňajších hodinách stretávali, aby sme sa obohatili duchovným zamyslením v podaní duchovného správcu p. Jakuba.

Po duchovnom príhovore ešte nasledovala modlitba sv. ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva. V druhý adventnú nedeľu sme privítali našich priateľov z Prešova a v tretiu nedeľu boli prítomní aj hostia, ktorí svojou účasťou na tomto zamyslení a modlitbách ukončili svoj pobyt v domčeku. Samozrejme, nezabudli sme aj na poďakovanie za dobrodenia, ktoré nám dobrý Boh preukázal počas celého roka.

Na Galambe nechýba adventný veniec, krásny zelený veniec na dverách a betlehemská scéna, ktorá až na Vianoce budú úplná (s Jezuliatkom 🙂 )

IMG_20191201_134337 IMG_20191201_140749
IMG_20191208_140053 IMG_20191208_140112
IMG_20191216_143742

Advent na Galambe

advent2019Drahí naši dobrodinci, priatelia a priaznivci Galamby,

srdečne Vás pozývame na adventné stíšenia na Galambu. Chceme ponúknuť možnosť duchovnej prípravy na blížiace sa sviatky Narodenia Pána formou krátkych zamyslení a modlitieb spolu s duchovným správcom P. Jakubom Martausom OFM.  Chceme vytvoriť priestor pre ticho, modlitbu a zastavenie sa, pretože všade naokolo bude vládnuť povedomie predvianočného zhonu (so všetkým, čo k tomu svet ponúka, aby zaplnil prázdno v duši človeka).

POZOR: plánované Adventné povečerie dňa 8.12.2019 sa neuskutoční, nakoľko aj v túto nedeľu (II.adventnú) sa stretávame o 14:00 na katechézu !!!