Adventné povečerie v spravodajstve TV Lux

Ako ste sa mohli dočítať o našom Adventnom povečerí na Galambe, zavítala medzi nás TV Lux. Spracovali spravodajskú reportáž, ktorá odznela v Krátkych správach v stredu 12.12.2018 ako druhý príspevok, ktorý sa začína pri 1:33 min.

Aby ste sa nemuseli dlho “prehrabávať” v archíve, pripravili sme pre vás jednoduchšiu cestu a stačí si kliknúť na tento odkaz: Krátke správy (12.12.2018)

Pútnický list 12/2018 píše aj o našej Galambe

PLVo vianočnom Pútnickom liste 12/2018 sa na str. č. 6 uvádza rozhovor o Pustovni na Galambe ale samozrejme celé číslo ponúka hodnotné čítanie. Tento elektronický časopis môžete voľne šíriť a posúvať medzi svojich známych.

Pútnický list 12/2018 si môžete prečítať/pozrieť tu: PÚTNICKÝ LIST 

Ak by ste mali záujem o všetky doterajšie čísla, nájdete ich na webe www.putnickemiesta.sk

 

“Rok korunuješ, Pane, svojou dobrotou”

V druhú adventnú nedeľu (9.12.2018) sme na Galambe slávili posledné naplánované podujatie na tento kalendárny rok. Ako tradične Adventným povečerím završujeme kalendárny rok a pritom ďakujeme Pánovi za jeho dobrodenia. Dá sa povedať, že to bola aj taká ďakovná pobožnosť, pri ktorej sme si spomenuli za veľké ale i tie všedné okamihy uplynulého roka.

Hoci počasie nebolo veľmi priaznivé, vôbec to neubralo na význame tejto slávnosti a ani na atmosfére, ktorú sme prežívali spoločne. A celé poobedie sa nieslo v takej príjemnej, pokojnej atmosfére. O pekný program sa nám i tento rok postarali členovia Divadelného a folklórneho súboru Dubkáčik z Buzitky. Boli sme radi, že sme ich opäť mohli medzi nami privítať. Okrem hry o svätej Dorote nám malé dievčatká zaspievali pesničky. Vrcholom dnešného podujatia bola pobožnosť, ktorú viedol p. Jakub. Samozrejme tradične nesmelo chýbať rozsvietenie už vianočnej výzdoby na domčeku, kaplnky a pri betleheme, kde zatiaľ figurujú len postavičky Jozefa a Márie.

A čo patrilo do adventného menu? Tu sme tiež vsadili na tradíciu, to znamená pečená klobáska od Rii, čaj a punč od Aničky a od starostu Ratky varené víno. K tomu ešte nesmeli chýbať koláčiky od ženičiek.

Na tomto Adventnom povečerí sme prvýkrát privítali aj Televíziu Lux – takže odporúčame v najbližších dňoch sledovať spravodajstvo a budete môcť vidieť krátky príspevok o našom podujatí.

Keďže sme sa na Galambe stretli na poslednom podujatí v tomto roku , je na mieste sa poďakovať v prvom rade Pánu Bohu, za jeho dobrodenia, ktoré nám preukázal počas celého roka. Poďakovanie patrí aj všetkým zo spoločenstva na Galambe, ktorí svojimi modlitbami posväcujú toto miesto. A potom všetkým ľuďom dobrej vôle z blízkeho i vzdialenejšieho okolia, viac známi aj menej známi priatelia, všetkým ktorí akokoľvek prispeli svojou pomocou na Galambe. Myslíme si, že písať tu zoznam ľudí by nemalo konca. Preto vás chceme uistiť, že nezabúdame na vás v našich modlitbách. Pán Boh o vás vie a to stačí :-), On vidí aj vaše dobré úmysly, nech sú nám i ostatným akokoľvek ukryté.

Krátku fotoreportáž si môžete pozrieť aj tu: FOTKY 

 

Pozvánka na Adventné povečerie 2018

adventne povecerie18
     Spoločenstvo na Galambe Vás všetkých srdečne pozýva na Adventné povečerie, ktoré sa uskutoční v II.adventnú nedeľu, t.j. 9.decembra 2018 o 13:30 hod.
     Program sa začína predstavením pod názvom: “Novinu Vám nesieme“… v podaní členov z folklórneho a divadelného súboru Dubkáčik z Buzitky
     Potom bude nasledovať krátka pobožnosť, kde sa poďakujeme Dobrotivému Bohu za všetky dobrodenia. ktoré nám preukázal počas roka.

Jesenné práce stále pokračujú

Hoci je už takmer koniec novembra a všetko v prírode má svoj čas. Všetky rastliny – kvety, kríky si vyžadujú svoju náležitú starostlivosť v tom správnom čase. A tak sa o jesennú údržbu a prípravu na zimovanie kríkov postarali aj naše ženičky spolu s našim Mirim.

IMG_20181123_150435 IMG_20181123_150348

Jesenná exkurzia študentov z Nitry

Opäť po nejakom čase na Galambu medzi nás zavítali študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity z Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja. Je to už tradícia, že okrem zastavenia sa v obci Ratka, študenti prídu i na Galambu. Avšak tentokrát prišli v nezvyčajnom jesennom 14. novembra.

IMG_20181114_160018 IMG_20181114_160211

Jesenné práce

Hoci je už jeseň v plnom prúde a “babie leto” za nami, na Galambe sa stále nájde nejaká práca. A tak nezaháľame a snažíme sa udržiavať poriadok aj v tomto jesennom čase.

IMG_20181026_133100 IMG_20181026_133146
IMG_20181027_104812 IMG_20181027_110602

Čaro jesene

Ako to už v prírode chodí, po horúcich letných dňoch prichádza k panovaniu  jeseň. Asi čoraz viac aj vy vo svojom okolí badáte zmeny, najmä vo farbe lístia.

Tu u nás na Galambe sme tiež svedkami takýchto zmien. Máme za sebou už prvé slabšie či silnejšie mrazy, ktoré zanechali stopy na kvetoch, niektoré stromy zhadzujú lístie, na iných sa naopak lístie farbí. V každom prípade, jeseň má svoje čaro všade, i na Galambe.

V prvú októbrovú sobotu (6.10.), predpovede počasia všade na Slovensku ohlasujú “babie leto”. Tak sme aj my pekné jesenné počasie využili na poslednú kosbu trávnika v celom areáli.  A keď sme skončili kosenie a čistenie kosačky, panovala taká nostalgická atmosféra. Predsa máme za sebou 12.-tu kosbu (od apríla po dnešný deň), čo dáva priestor pre nielen pre pekné spoločné zážitky, ale najmä priestor pre poďakovanie sa Pánu Bohu, ale aj sebe navzájom, že máme za sebou ďalší ” úspešný ročník” kosenia 🙂

IMG_20181006_104609 IMG_20181006_104750
IMG_20181006_125130 IMG_20181006_171005

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

15. september na je Galambe už tradične považovaný za vrchol celoročnej sezóny a  za takú “naj” slávnosť. Niežeby  sme ostatným podujatiam počas roka venovali menej pozornosti, to nie. Ale slávnosť Sedembolestnej Panny Márie má na Galambe patričnú úctu aj význam. Tento rok bol opäť čímsi netradičný – v niečom sme vsadili na tradíciu a na druhej strane sme opäť  niečomu dali prívlastok “po prvýkrát”.

Aj tento rok sme v predvečer slávnosti na sviatok Povýšenia sv. Kríža mali pobožnosť Krížovej cesty, ktorú viedol páter Anton. Na záver pobožnosti si každý z nás mohol uctiť relikvie sv. Kríža.

V samotný deň slávnosti, teda v sobotu, Galamba ožívala už od deviatej ráno. Začali sa schádzať ženičky, ktoré stavali na guľáš, my ostatní sme tiež zabezpečovali všetko potrebné. Avšak prv, ako by sme sa rozbehli po svojich povinnostiach, sme sa v kaplnke pomodlili desiatok sv. ruženca a celý deň, celú slávnosť, pútnikov … sme odovzdali do rúk Matky Božej.  Ako rýchlo plynul čas, tak sa pomaličky menil aj areál – pribúdali lavičky, stoly, ozvučenie, miešala sa vôňa guľášu či kapustnice. Potom prišli naši tradiční pútnici z Prešova. Medzi nimi boli aj takých, ktorí pravidelne chodievajú na naše slávenia ale aj noví, čo mu sme sa potešili. A podobne tomu bolo aj s ostatnými zídenými veriacimi, my ich nazývame “domáci pútnici” z okolia. V tej širokej spleti ľudí sme nachádzali známe ale i nové tváre. Veríme, že ich niekedy opäť medzi nami uvidíme. Samozrejme nemôžeme zabudnúť na našich tradičných pútnikov z Krškan – rodičov a súrodencov nášho br. Filipa.

Pred sv. omšou bol priestor na sv. spoveď, ale aj na modlitbu sv. ruženca. Zároveň Janka, organistka z Vidinej priestor pred sv. omšou skvele využila na spievanie pesničiek k oslave Sedembolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom na sv. omši bol františkánsky novokňaz páter Silvester. On bol už niekoľkokrát na Galambe, avšak ako kňaz tu mal svoju premiéru. Počas kázne svojimi slovami veľmi zapôsobil na všetkých, za čo bol aj patrične odmenený potleskom. Svoju premiéru v miništrovaní (širšom zmysle slova) mal aj Béla. Tiež to zvládol na výbornú. Na výbornú hodnotíme aj pani organistku s jej pomocníkom, ktorí taktiež mali svoju premiéru v hraní na takejto slávnosti.

Nuž a čo spomenúť ako tradičné ale zároveň jedinečné? V tomto veľkú úlohu majú ľudia, pre nás konkrétni ľudia, ktorí sa zídu nielen na slávnosti ale aj tí, ktorí akokoľvek pomohli pri organizovaní. Či už nám niečo požičali, priniesli kvetinovú výzdobu, prispeli finančne, prišli navariť, … mnoho ľudí, ktorí nemohli prísť a mysleli na nás v modlitbách a duchovne sa s nami spájali. Za mnohými ľuďmi sa skrýva mnoho mravenčej práce, ktorú ľudské oko zachytí len niekedy, ale Nebeský Otec to vidí neustále.

A v takomto duchu by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí pridali ruku k spoločnému dielu a nech vám to Nebeský Otec odplatí svojimi milosťami pre vás a vaše rodiny. Nezabúdame na vás v našich modlitbách.

Krátku fotoreportáž si môžete pozrieť tu: FOTKY