Obraz k 10.výročiu kaplnky na Galambe

reportazDrahí naši priatelia,

možno niektorí z vás zachytili v médiach tento príspevok, možno nie…. jednoducho tu je pre všetkých ešte raz zachytená celá misia nášho br. Filipa a jeho dobrodružstvo s obrazom pre Galambu.

VIDEOREPORTAŽ

10. výročie kaplnky na Galambe na slávnosť Sedembolestnej

_DSC2511Pokoj a dobro,

drahí naši priatelia, dobrodinci, priaznivci Galamby, chceme sa s vami všetkými podeliť o krásne zážitky z tohoročnej slávnosti, ktorú umocňovalo 10.výročie prvej sv. omše v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie.

Tradične slávnosť začali prežívať už večer predtým, t.j. 14.9. na sviatok Povýšenia sv. Kríža, pobožnosťou Krížovej cesty. Po nej nasledovala tichá adorácia a požehnanie.

Na druhý deň, teda v deň slávnosti nás od rána sprevádzali teplé lúče slnka. Ešte predtým, ako prišli prví pútnici, sme všetko pripravili na sv. omšu. Všetko sa nieslo v pokojnej atmosfére. Z Galamby sa akoby stal malý Šaštín, kde vrcholila návšteva Pápeža Františka na Slovensku. Preto aj my sme boli v odhadoch účasti pútnikov skromní. Avšak opak sa stal pravdou a na naše milé prekvapenie sa zišlo mnoho ľudí. Opäť medzi nás zavítali naši tradiční pútnici z Prešova. Oni vlastne sú už neodmysliteľnou súčasťou tejto slávnosti.

Medzi pútnikmi sme spozorovali naozaj mnoho tradičných pútnikov ale aj nových, z ktorých sme sa tešili.

Večer sme sa konečne dočkali br. Filipa s chlapcami zo skupiny rozlišovačov s obrazom pri príležitosti 10.výročia kaplnky na Galambe, ktorý požehnal Pápež František.

Za všetky slová nech hovoria fotky: FOTKY

Odpustová slávnosť 2021

sedembolestna_2021

Všetkých srdečne pozývame na našu tradičnú odpustovú slávnosť.  Začíname v utorok 14. septembra na sviatok Povýšenia sv. Kríža pobožnosťou krížovej cesty a adoráciou. V deň slávnosti bude sv. omša o 14:00, avšak bude jej predchádzať modlitba sedembolestného ruženca.

Zároveň budeme očakávať príchod br. Filipa priamo zo sv. omše s pápežom Františkom z národnej svätyne v Šaštíne.

Tešíme sa na vás!

Pokračovanie brigády – II.polovica týždňa

Pokoj a dobro všetkým vám, našim priateľom, priaznivcom a dobrodincom….,

ponúkame Vám krátky zostrih fotiek z II.polovice brigádnického-duchovného pobytu skupiny rozlišovačov.

FOTO

Brigáda rozlišovačov prvé dni …

Aj tento rok Galamba hostí skupinu chlapcov – rozlišovačov, ktorí na čele s br. Filipom a v duchu benediktínskeho motta “Ora Et Labora” skúmajú svoje “po-volanie”.

Spoločne majú za sebou prvé dni svojho duchovno-pracovného pobytu.

Zatiaľ aspoň pár foto…

IMG_20210705_172729839_HDR IMG_20210706_121728
IMG_20210706_141754 IMG_20210706_142604
IMG_20210706_190753 IMG_20210706_195748

Ora Et Labora

210043465_4097438840338528_2612840738860458453_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviatok sv. Antona

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia a priaznivci Galamby,

opäť sme sa po roku viacerí stretli na oslave sviatku, pre nás tak významného svätca, sv. Antona Paduánskeho. Veľmi sme sa potešili tradičným ale aj novým pútnikom a veríme, že po tejto skúsenosti nám naďalej ostanú verní. Samozrejme nechýbali ctitelia z Prešova a Nitry, ktorým patrí obdiv, že sa vydali na cestu za sv. Antonom ku nám na Galambu. Nesmieme nespomenúť aj návštevníkov z iných vzdialenejších miest, ktorí prispeli svojou prítomnosť aj službou.

Celá poobedňajšia slávnosť sa niesla v pokojnom, priateľskom duchu. Počasie nám prialo. Prišli aj ďalší bratia františkáni z miestneho Fiľakovského kláštora. Súčasťou slávnosti bolo tradičné požehnanie ľalií, chlebíka a na koniec aj detí.

Hlavným celebrantom aj kazateľom bol br. Jakub, duchovný správca Pustovne na Galambe, ktorý si na záver slávnosti  musel splniť ešte jednu povinnosť, a to prihovoriť sa aj divákom TV LUX.

Napokon všetci boli pozvaní na malé občerstvenie, za ktoré ďakujeme rodine Malčekovej.

Nuž a na záver, nech viac hovoria fotky: FOTOalbum

Reportáž z podujatia vďaka TV LUX (je to druhý príspevok, od 2:10 – 4.00) REPORTÁŽ 

Pozvánka k sv. Antonovi

Pokoj a dobro,

drahí naši priatelia, dobrodinci, nadšenci pre Galambu ….

srdečne Vás všetkých pozývame na slávenie sviatku sv. Antona Paduánskeho. Všetko sa udeje v nedeľu 13. júna v poobedňajších hodinách. Súčasťou slávenia bude požehnanie detí, ľalií a chlebíka sv. Antona.

Tešíme sa na Vás všetkých.

 

 

Sobota bielych ruží na Galambe

Začiatok mája priniesol dlho očakávané zmiernenie ťažkých deprimujúcich covidových zákazov a príkazov. Preto sa mohla na Galambe v sobotu 8. mája pri dodržaní všetkých potrebných opatrení konečne slúžiť svätá omša, ktorú celebroval brat Filip s jasným cieľom. V jubilujúcom roku svätého Jozefa posvätiť základný kameň plánovanej veže menovaného svätca, aby dielo bolo úplné, aby sa zvon umiestnený vo veži rozliehal po okolí a zvolával Boží ľud do svätostánku.

Br. Filip pozýval na omšu najmä domorodcov s ktorými pred rokmi Galambu budovali. Obsadenie bolo komorné, nechýbali jeho rodičia a zástupcovia Prešova. Omša sa niesla v milej rodinnej atmosfére bez ozvučenia, ale ďakovné slová  br. Filipa za krásne roky prežité v ich spoločnosti prenikali do duše. Hneď v úvode nezabudol zdôrazniť, že na Galambu sa vracia ako domov a veľmi rád.  V kázni priblížil svätého Jozefa robotníka a poukázal na dôležitosť spoločnej práce  otca a syna, na ich spoločné rozhovory v dospievaní a riešení problémov, čo v súčasnej dobe v rodinách často absentuje. Na záver omše si prichystal dve  prekvapenia.

(viac…)

Pozvánka

Pozvánka8.5. (1)