Letné stretnutie rozlišovačov na Galambe

1593638564-Untitled-4_banner3

 

Od pondelka 6. júla privítame skupinu rozlišovačov na čele s “vedúcim skupiny” br. Filipom. Tešíme sa.

 

 

Zdroj: www.frantiskani.sk

Sviatok sv. Antona 2020

sv. antonV nedeľu 14.júna 2020, teda deň po sviatku sv. Antona Paduánskeho, patróna pustovne na Galambe, sme sa zišli, aby sme si pripomenuli tohto významného svätca. Hoci nás nebolo počtom veľa, ale o to vrúcnejšie sme chceli vyjadriť vďaku sv. Antonovi, že sme sa vôbec mohli stretnúť. Dlhú cestu až z Prešova obetovali aj naši stáli pútnici, takže sme sa tešili ich návšteve. Páter Jakub v homílii okrem iného veľmi apeloval na nezištné dávanie/darovanie.

Tento deň bol peknou príležitosťou aj pre našu stálu partiu ženičiek okolo “Márgit nény” (ako ju mi tu ľudovo voláme :), vďaka ktorej na Galambe máme 2 sady krásne vyšitých obrusov na oltár. Samozrejme nechýbalo ani ich tradičné sviatočné menu v podaní zemiakových placiek (toční) a perkelt. A práve takémuto nezištnému darovaniu sme boli hneď aj svedkami, keď sa zvyšné placky rozdávali.

Počasie všelijako skúšalo našu vieru. Hodinu pred sv. omšou sme boli svedkami takmer 20 min. lejaku. Aj v závere, už keď sme sa všetci hostili na plackách či koláčikoch sme videli a aj počuli ako sa z diaľky približuje ďalšia mokrá nádielka. Všetko sme však stihli odpratať a pobaliť, hoci suchí sme domov neprišli, ale to vôbec nevadí. Sv. Antona si pripomíname len raz do roka a aspoň budeme mať na čo spomínať.

IMG_20200614_142744 IMG_20200614_144937
IMG_20200614_132544 20200614_151035
IMG_20200614_150637 IMG_20200614_150653
20200614_153908 20200614_153826
20200614_155808

Oprava mostíka

V posledných dňoch sa na Galambe opravil mostík pri domčeku. Provizornú drevenú lavičku so zábradlím kedysi zhotovil Miri, ale postupom času si už lavička vyžiadala opravu, resp. spevnenie. A tak sa naši majstri Janko s Mirim pustili do práce a výsledok stojí za to. Mostík dokončili v sobotu 13.júna, práve na sviatok sv. Antona Paduánskeho. Mnohí z nás pevnosť odskúšali v nedeľu, keď sme si na Galambe pripomenuli jej patróna sv. Antona.

IMG_20200612_130458 IMG_20200612_144552
IMG_20200614_115105 IMG_20200614_130000

Jarné práce

Pokoj a dobro,

drahí naši priatelia, chceli by sme sa s Vami podeliť o to, čo sme v posledných dňoch spoločne robili na Galambe. Ženičky už dávnejšie vysadili nové kvetiny do skalky okolo kaplnky, čím ju pekne oživili a taktiež dali do poriadku začiatok chodníka pri ceste. Na rad opäť prišlo aj kosenie trávnika a chodníka, kde sú zastavenia Krížovej cesty.

IMG_20200506_164503 IMG_20200507_115001
IMG_20200507_125834 IMG_20200507_145517

Pustovňa naďalej ostáva zatvorená

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia, dobrodinci a návštevníci,

nakoľko stále pretrváva nepriaznivá situácia v súvislosti s epidémiou COVID-19 a stále sú v platnosti niektoré nariadenia k minimalizovaniu šírenia nákazy, preto sme pristúpili k takémuto rozhodnutiu ešte počas mesiaca máj.

Preto naďalej preventívne rušíme rezervácie o pobyt v domčeku. Akonáhle sa situácia zmení, resp. zlepší a zrušia sa obmedzenia budeme záujemcov informovať (aj v priebehu mesiaca máj).

Zatiaľ ostávajte v zdravý, želáme všetko dobré, nech Vás všetkých žehná dobrotivý Boh.

Zahájili sme sezónu kosenia

V uplynulých dňoch sme po dlhej prestávke vytiahli naše “verné pomocníčky – kosačky”, aby sme trošku zrovnali jarné nerovnosti trávy. Deficit vlahy značne postihuje aj náš trávnik či iné rastliny.

IMG_20200426_124901 IMG_20200426_124945

 

Rok Božieho Slova na Galambe

modlitebny2020_2 (1)Pokoj a dobro,

drahí priatelia Galamby, týmito slovami si chceme len pripomenúť, že práve v tutú nedeľu, Nedeľu Božieho milosrdenstva (19.4.2020) sme mali zahájiť v rámci Roka Božieho Slova  čítanie Sv. Písma po pobožnosti ruženca.

Avšak súčasná situácia nám nedovoľuje stretávanie sa pobožnostiach skupinovo, ale povzbudzuje nás k súkromnému rozjímaniu, resp. doma v rodinách, v domácej  Cirkvi.

 

Kaplnka Sedembolestnej nie je miesto pre narodeninovú party

Kristus vstal z mŕtvych! ALELUJA, radujme sa !

93207461_3151695431521420_6132316659840450560_nDrahí naši priatelia a nadšenci,

chceme sa s Vami podeliť o nepríjemnú skúsenosť z posledných dní (Biela sobota), kedy si návštevníci ako miesto pre narodeninovú oslavu zvolili nevhodné miesto, a to kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, čím zdvihli vlnu nie celkom pozitívnych pohľadov.

Kaplnka je posvätné miesto. Je to miesto pre modlitbu či rozjímanie.

Kaplnka ≠ miesto pre party. Miesto pre oslavu/piknik/… – kdekoľvek na trávniku ďalej kaplnky, aby hlučnejšia prítomnosť nerušila modliacich sa v kaplnke. 

Obzvlášť v týchto posledných dňoch, kedy naša krajina prežíva rôzne obmedzenia, nápor všelijakých návštevníkov neutícha. Sme tomu radi a teší nás, že ľudia prídu načerpať duchovné sily modlitbou na Galambu. Je potrebné však rešpektovať návštevníkov, ktorí prídu za účelom modlitby a preukázať takú bázeň na mieste kaplnky.  V prípade rekreačného účelu návštevy odporúčame využiť vzdialenejší priestor na trávniku, resp. miesto na lúke ….

Foto: Facebook

Sviatky Veľkej noci

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia a nadšenci Galamby,

chceme Vám všetkým z úprimného srdca zaželať požehnané a milostiplné sviatky Veľkej noci, hoci vieme, že sú netradičné. Podstata sa však nemení avšak prežívanie v kruhu domácej Cirkvi je trošku iné. Možno sa nám práve cez túto Veľkú noc ponúka možnosť preniknúť k prameňu Lásky ….

Na povzbudenie Vám ponúkame dva videá, ktoré zrežírovala naša Janka z Nitry. Vrelo odporúčame si ich pozrieť, započúvať sa do slov …

Video: “Zostaň doma” 

Video: “Zvončeková Krížová cesta”

Pustovňa ostáva naďalej zatvorená

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia, dobrodinci a návštevníci,

nakoľko stále pretrváva mimoriadna situácia v súvislosti s epidémiou COVID-19 je našou povinnosťou poslušne sa podriadiť nariadeniam a usmerneniam štátu.

Preventívne rušíme rezervácie o pobyt v domčeku. Akonáhle sa situácia zmení, budeme záujemcov informovať.

Zároveň sa zrušili aj pobožnosti Krížovej cesty, avšak ktokoľvek môže prísť v akomkoľvek čase na súkromnú pobožnosť.

Nech nás všetkých žehná a chráni Pán.