Jesenné práce

Hoci je už jeseň v plnom prúde a “babie leto” za nami, na Galambe sa stále nájde nejaká práca. A tak nezaháľame a snažíme sa udržiavať poriadok aj v tomto jesennom čase.

IMG_20181026_133100 IMG_20181026_133146
IMG_20181027_104812 IMG_20181027_110602

Čaro jesene

Ako to už v prírode chodí, po horúcich letných dňoch prichádza k panovaniu  jeseň. Asi čoraz viac aj vy vo svojom okolí badáte zmeny, najmä vo farbe lístia.

Tu u nás na Galambe sme tiež svedkami takýchto zmien. Máme za sebou už prvé slabšie či silnejšie mrazy, ktoré zanechali stopy na kvetoch, niektoré stromy zhadzujú lístie, na iných sa naopak lístie farbí. V každom prípade, jeseň má svoje čaro všade, i na Galambe.

V prvú októbrovú sobotu (6.10.), predpovede počasia všade na Slovensku ohlasujú “babie leto”. Tak sme aj my pekné jesenné počasie využili na poslednú kosbu trávnika v celom areáli.  A keď sme skončili kosenie a čistenie kosačky, panovala taká nostalgická atmosféra. Predsa máme za sebou 12.-tu kosbu (od apríla po dnešný deň), čo dáva priestor pre nielen pre pekné spoločné zážitky, ale najmä priestor pre poďakovanie sa Pánu Bohu, ale aj sebe navzájom, že máme za sebou ďalší ” úspešný ročník” kosenia 🙂

IMG_20181006_104609 IMG_20181006_104750
IMG_20181006_125130 IMG_20181006_171005

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

15. september na je Galambe už tradične považovaný za vrchol celoročnej sezóny a  za takú “naj” slávnosť. Niežeby  sme ostatným podujatiam počas roka venovali menej pozornosti, to nie. Ale slávnosť Sedembolestnej Panny Márie má na Galambe patričnú úctu aj význam. Tento rok bol opäť čímsi netradičný – v niečom sme vsadili na tradíciu a na druhej strane sme opäť  niečomu dali prívlastok “po prvýkrát”.

Aj tento rok sme v predvečer slávnosti na sviatok Povýšenia sv. Kríža mali pobožnosť Krížovej cesty, ktorú viedol páter Anton. Na záver pobožnosti si každý z nás mohol uctiť relikvie sv. Kríža.

V samotný deň slávnosti, teda v sobotu, Galamba ožívala už od deviatej ráno. Začali sa schádzať ženičky, ktoré stavali na guľáš, my ostatní sme tiež zabezpečovali všetko potrebné. Avšak prv, ako by sme sa rozbehli po svojich povinnostiach, sme sa v kaplnke pomodlili desiatok sv. ruženca a celý deň, celú slávnosť, pútnikov … sme odovzdali do rúk Matky Božej.  Ako rýchlo plynul čas, tak sa pomaličky menil aj areál – pribúdali lavičky, stoly, ozvučenie, miešala sa vôňa guľášu či kapustnice. Potom prišli naši tradiční pútnici z Prešova. Medzi nimi boli aj takých, ktorí pravidelne chodievajú na naše slávenia ale aj noví, čo mu sme sa potešili. A podobne tomu bolo aj s ostatnými zídenými veriacimi, my ich nazývame “domáci pútnici” z okolia. V tej širokej spleti ľudí sme nachádzali známe ale i nové tváre. Veríme, že ich niekedy opäť medzi nami uvidíme. Samozrejme nemôžeme zabudnúť na našich tradičných pútnikov z Krškan – rodičov a súrodencov nášho br. Filipa.

Pred sv. omšou bol priestor na sv. spoveď, ale aj na modlitbu sv. ruženca. Zároveň Janka, organistka z Vidinej priestor pred sv. omšou skvele využila na spievanie pesničiek k oslave Sedembolestnej Panny Márie. Hlavným celebrantom na sv. omši bol františkánsky novokňaz páter Silvester. On bol už niekoľkokrát na Galambe, avšak ako kňaz tu mal svoju premiéru. Počas kázne svojimi slovami veľmi zapôsobil na všetkých, za čo bol aj patrične odmenený potleskom. Svoju premiéru v miništrovaní (širšom zmysle slova) mal aj Béla. Tiež to zvládol na výbornú. Na výbornú hodnotíme aj pani organistku s jej pomocníkom, ktorí taktiež mali svoju premiéru v hraní na takejto slávnosti.

Nuž a čo spomenúť ako tradičné ale zároveň jedinečné? V tomto veľkú úlohu majú ľudia, pre nás konkrétni ľudia, ktorí sa zídu nielen na slávnosti ale aj tí, ktorí akokoľvek pomohli pri organizovaní. Či už nám niečo požičali, priniesli kvetinovú výzdobu, prispeli finančne, prišli navariť, … mnoho ľudí, ktorí nemohli prísť a mysleli na nás v modlitbách a duchovne sa s nami spájali. Za mnohými ľuďmi sa skrýva mnoho mravenčej práce, ktorú ľudské oko zachytí len niekedy, ale Nebeský Otec to vidí neustále.

A v takomto duchu by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí pridali ruku k spoločnému dielu a nech vám to Nebeský Otec odplatí svojimi milosťami pre vás a vaše rodiny. Nezabúdame na vás v našich modlitbách.

Krátku fotoreportáž si môžete pozrieť tu: FOTKY 

Tradičná odpustová slávnosť na Galambe

sedembolestna18Opäť po roku nadišiel čas, aby sme vás všetkých srdečne pozvali medzi nás na Galambu. Chceme spolu s vami prežiť túto slávnosť Patrónky Slovenska.

Program začíname v piatok (14.9.2018) pobožnosťou krížovej cesty o 18:30 hod. a slávnostná sv. omša bude v sobotu (15.9.2018) o 14:00 hod.

Tento rok nám účasť prisľúbil aj františkánsky novokňaz br. Silvester Poliak OFM. Tešíme sa na neho aj všetkých vás, našich starých známych, priateľov, nadšencov …

 

 

Rozlúčka s našim Ďurkom

DurkoDňa 16. augusta 2018 sme sa rozlúčili s našim ujom Ďurkom. Iste ste ho viacerí poznali z našich pobožností či podujatí, na ktorých sa pravidelne spolu so svojou manželkou Marienkou pravidelne zúčastňovali.

Smútočnému zhromaždeniu počas rozlúčky zneli aj tieto slová:

“Vieme, že sa vám tisnú slzy do očí, že vaše srdce je veľmi zarmútené, že nie je možné ubrániť sa plaču.  Ale aj my zo spoločenstva na Galambe vás chceme uistiť, že nie ste v tomto smútku sami. Aj nám všetkým sa tisnú slzy do očí, sme zarmútení zo straty tak milovaného a nám blízkeho človeka. Je nám nesmierne ťažko uveriť, že Ďurka viac medzi nami na Galambe neuvidíme.

Aj uja Ďurka Galamba veľmi chytila za srdce. Koľko strávených hodín práce obetoval spolu s ostatnými, ako dokázal pomáhať svojimi radami i zručnosťami.  V hlavách sa nám premieta film ako pracoval, ako sa smial, ako sme všetci spoločne s ním trávili čas na Galambe a to aj pri nedeľných modlitbách, či pobožnostiach krížovej cesty, na spoločných podujatiach aj výletoch. To všetko je teraz už len pekná spomienka, ktorá však nikdy nezanikne, lebo všetko čoho sa dotýkali ruky uja Ďurka, je dielo, ktoré nám na Galambe ostáva a bude nám ho neustále pripomínať”…. 

Prosíme aj vás všetkých našich nadšencov a priateľov, spomeňte si na neho v modlitbách, nech mu Pán dá večné odpočinutie.

Púť k Sedembolestnej Panne Márii

Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie čakáme skupinku pútnikov od Trnavy. Veľmi sa na nich tešíme a veríme, že zakončenie ich púte práve na Galambe medzi nami a pri Panne Márie bude požehnaním.

Put na Galambu

 

 

 

 

 

 

 

Magnetky ako sponzorský dar

Magnetka

V prvú augustovú nedeľu sa ku nám dostali sponzorsky darované magnetky v takejto podobe. Je to veľmi krásny a hlavne nečakaný darček. Všetci čo sme sa v to poobedie zišli na modlitby, sme žasli nad takými unikátnymi magnetkami. Všetkým sa páčili.

Chceme sa úprimne poďakovať sponzorovi z LM za takéto prekvapenie a potešenie. A tak ako mnohých ďalších i jeho zahŕňame do našich modlitieb za dobrodincov Galamby.

Je to milé, že niekto ide okolo Galamby a areál ho tak očarí a napokon dovedie k takému dobrosrdečnému skutku. Dobrí ľudia stále žijú a je to pre nás veľmi povzbudivé.  Preto sa chceme aj s vami, našimi priateľmi a známymi či našimi nadšencami podeliť o túto našu radosť.

Levanduľová žatva

V sobotu 21.júla sme strihali levanduľové kvety. Síce to bolo potrebné urobiť už dávnejšie, ale chceli sme ich ponechať kvôli narodeninovej slávnosti. Tohoročné strihanie sme až prekvapujúco zvládli veľmi rýchlo. A ako môžete vidieť z fotiek, levanduli sa nám na Galambe veľmi darí. Opäť ju môžeme využiť na prípravu rôznych dekoratívnych vecí alebo na olej, sirup …

IMG_20180630_122926 IMG_20180630_122939
IMG_20180630_123005 IMG_20180721_165601
IMG_20180721_174717 IMG_20180721_174739