Oprava mostíka

V posledných dňoch sa na Galambe opravil mostík pri domčeku. Provizornú drevenú lavičku so zábradlím kedysi zhotovil Miri, ale postupom času si už lavička vyžiadala opravu, resp. spevnenie. A tak sa naši majstri Janko s Mirim pustili do práce a výsledok stojí za to. Mostík dokončili v sobotu 13.júna, práve na sviatok sv. Antona Paduánskeho. Mnohí z nás pevnosť odskúšali v nedeľu, keď sme si na Galambe pripomenuli jej patróna sv. Antona.

IMG_20200612_130458 IMG_20200612_144552
IMG_20200614_115105 IMG_20200614_130000

Jarné práce

Pokoj a dobro,

drahí naši priatelia, chceli by sme sa s Vami podeliť o to, čo sme v posledných dňoch spoločne robili na Galambe. Ženičky už dávnejšie vysadili nové kvetiny do skalky okolo kaplnky, čím ju pekne oživili a taktiež dali do poriadku začiatok chodníka pri ceste. Na rad opäť prišlo aj kosenie trávnika a chodníka, kde sú zastavenia Krížovej cesty.

IMG_20200506_164503 IMG_20200507_115001
IMG_20200507_125834 IMG_20200507_145517

Pustovňa naďalej ostáva zatvorená

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia, dobrodinci a návštevníci,

nakoľko stále pretrváva nepriaznivá situácia v súvislosti s epidémiou COVID-19 a stále sú v platnosti niektoré nariadenia k minimalizovaniu šírenia nákazy, preto sme pristúpili k takémuto rozhodnutiu ešte počas mesiaca máj.

Preto naďalej preventívne rušíme rezervácie o pobyt v domčeku. Akonáhle sa situácia zmení, resp. zlepší a zrušia sa obmedzenia budeme záujemcov informovať (aj v priebehu mesiaca máj).

Zatiaľ ostávajte v zdravý, želáme všetko dobré, nech Vás všetkých žehná dobrotivý Boh.

Zahájili sme sezónu kosenia

V uplynulých dňoch sme po dlhej prestávke vytiahli naše “verné pomocníčky – kosačky”, aby sme trošku zrovnali jarné nerovnosti trávy. Deficit vlahy značne postihuje aj náš trávnik či iné rastliny.

IMG_20200426_124901 IMG_20200426_124945

 

Rok Božieho Slova na Galambe

modlitebny2020_2 (1)Pokoj a dobro,

drahí priatelia Galamby, týmito slovami si chceme len pripomenúť, že práve v tutú nedeľu, Nedeľu Božieho milosrdenstva (19.4.2020) sme mali zahájiť v rámci Roka Božieho Slova  čítanie Sv. Písma po pobožnosti ruženca.

Avšak súčasná situácia nám nedovoľuje stretávanie sa pobožnostiach skupinovo, ale povzbudzuje nás k súkromnému rozjímaniu, resp. doma v rodinách, v domácej  Cirkvi.

 

Kaplnka Sedembolestnej nie je miesto pre narodeninovú party

Kristus vstal z mŕtvych! ALELUJA, radujme sa !

93207461_3151695431521420_6132316659840450560_nDrahí naši priatelia a nadšenci,

chceme sa s Vami podeliť o nepríjemnú skúsenosť z posledných dní (Biela sobota), kedy si návštevníci ako miesto pre narodeninovú oslavu zvolili nevhodné miesto, a to kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, čím zdvihli vlnu nie celkom pozitívnych pohľadov.

Kaplnka je posvätné miesto. Je to miesto pre modlitbu či rozjímanie.

Kaplnka ≠ miesto pre party. Miesto pre oslavu/piknik/… – kdekoľvek na trávniku ďalej kaplnky, aby hlučnejšia prítomnosť nerušila modliacich sa v kaplnke. 

Obzvlášť v týchto posledných dňoch, kedy naša krajina prežíva rôzne obmedzenia, nápor všelijakých návštevníkov neutícha. Sme tomu radi a teší nás, že ľudia prídu načerpať duchovné sily modlitbou na Galambu. Je potrebné však rešpektovať návštevníkov, ktorí prídu za účelom modlitby a preukázať takú bázeň na mieste kaplnky.  V prípade rekreačného účelu návštevy odporúčame využiť vzdialenejší priestor na trávniku, resp. miesto na lúke ….

Foto: Facebook

Sviatky Veľkej noci

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia a nadšenci Galamby,

chceme Vám všetkým z úprimného srdca zaželať požehnané a milostiplné sviatky Veľkej noci, hoci vieme, že sú netradičné. Podstata sa však nemení avšak prežívanie v kruhu domácej Cirkvi je trošku iné. Možno sa nám práve cez túto Veľkú noc ponúka možnosť preniknúť k prameňu Lásky ….

Na povzbudenie Vám ponúkame dva videá, ktoré zrežírovala naša Janka z Nitry. Vrelo odporúčame si ich pozrieť, započúvať sa do slov …

Video: “Zostaň doma” 

Video: “Zvončeková Krížová cesta”

Pustovňa ostáva naďalej zatvorená

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia, dobrodinci a návštevníci,

nakoľko stále pretrváva mimoriadna situácia v súvislosti s epidémiou COVID-19 je našou povinnosťou poslušne sa podriadiť nariadeniam a usmerneniam štátu.

Preventívne rušíme rezervácie o pobyt v domčeku. Akonáhle sa situácia zmení, budeme záujemcov informovať.

Zároveň sa zrušili aj pobožnosti Krížovej cesty, avšak ktokoľvek môže prísť v akomkoľvek čase na súkromnú pobožnosť.

Nech nás všetkých žehná a chráni Pán.

Jarné čistenie trávnika

Počas plynulých teplých jarných dní sme sa pustili do čistenia trávnika. Opäť po roku sme prevetrali vertikulátor.

IMG_20200318_130303 IMG_20200319_122658

Zjednotení v modlitbe

Drahí naši priatelia, dobrodinci, návštevníci ,

z dôvodu súčasnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 sme v rámci pristúpili k preventívnym opatreniam, z ktorých vyplýva, že zatiaľ do konca mesiaca marec rušíme rezervované pobyty. 

Ešte pridávame výzvu….

SLOVENSKÍ BISKUPI VYHLÁSILI PÔST ZA ODVRÁTENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU
Každý chorý nech je pre nás milovaným bratom, milovanou sestrou, prosia kňazov aj všetkých veriacich: Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie. Biskupi zostávajú s vami duchovne spojení a všetkým posielajú svoje požehnanie.

Výzva otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika: VÝZVA (klik)