Rok Božieho Slova na Galambe

modlitebny2020_2 (1)Pokoj a dobro,

drahí priatelia Galamby, týmito slovami si chceme len pripomenúť, že práve v tutú nedeľu, Nedeľu Božieho milosrdenstva (19.4.2020) sme mali zahájiť v rámci Roka Božieho Slova  čítanie Sv. Písma po pobožnosti ruženca.

Avšak súčasná situácia nám nedovoľuje stretávanie sa pobožnostiach skupinovo, ale povzbudzuje nás k súkromnému rozjímaniu, resp. doma v rodinách, v domácej  Cirkvi.

 

Kaplnka Sedembolestnej nie je miesto pre narodeninovú party

Kristus vstal z mŕtvych! ALELUJA, radujme sa !

93207461_3151695431521420_6132316659840450560_nDrahí naši priatelia a nadšenci,

chceme sa s Vami podeliť o nepríjemnú skúsenosť z posledných dní (Biela sobota), kedy si návštevníci ako miesto pre narodeninovú oslavu zvolili nevhodné miesto, a to kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, čím zdvihli vlnu nie celkom pozitívnych pohľadov.

Kaplnka je posvätné miesto. Je to miesto pre modlitbu či rozjímanie.

Kaplnka ≠ miesto pre party. Miesto pre oslavu/piknik/… – kdekoľvek na trávniku ďalej kaplnky, aby hlučnejšia prítomnosť nerušila modliacich sa v kaplnke. 

Obzvlášť v týchto posledných dňoch, kedy naša krajina prežíva rôzne obmedzenia, nápor všelijakých návštevníkov neutícha. Sme tomu radi a teší nás, že ľudia prídu načerpať duchovné sily modlitbou na Galambu. Je potrebné však rešpektovať návštevníkov, ktorí prídu za účelom modlitby a preukázať takú bázeň na mieste kaplnky.  V prípade rekreačného účelu návštevy odporúčame využiť vzdialenejší priestor na trávniku, resp. miesto na lúke ….

Foto: Facebook

Sviatky Veľkej noci

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia a nadšenci Galamby,

chceme Vám všetkým z úprimného srdca zaželať požehnané a milostiplné sviatky Veľkej noci, hoci vieme, že sú netradičné. Podstata sa však nemení avšak prežívanie v kruhu domácej Cirkvi je trošku iné. Možno sa nám práve cez túto Veľkú noc ponúka možnosť preniknúť k prameňu Lásky ….

Na povzbudenie Vám ponúkame dva videá, ktoré zrežírovala naša Janka z Nitry. Vrelo odporúčame si ich pozrieť, započúvať sa do slov …

Video: “Zostaň doma” 

Video: “Zvončeková Krížová cesta”

Pustovňa ostáva naďalej zatvorená

Pokoj a dobro, drahí naši priatelia, dobrodinci a návštevníci,

nakoľko stále pretrváva mimoriadna situácia v súvislosti s epidémiou COVID-19 je našou povinnosťou poslušne sa podriadiť nariadeniam a usmerneniam štátu.

Preventívne rušíme rezervácie o pobyt v domčeku. Akonáhle sa situácia zmení, budeme záujemcov informovať.

Zároveň sa zrušili aj pobožnosti Krížovej cesty, avšak ktokoľvek môže prísť v akomkoľvek čase na súkromnú pobožnosť.

Nech nás všetkých žehná a chráni Pán.

Jarné čistenie trávnika

Počas plynulých teplých jarných dní sme sa pustili do čistenia trávnika. Opäť po roku sme prevetrali vertikulátor.

IMG_20200318_130303 IMG_20200319_122658

Zjednotení v modlitbe

Drahí naši priatelia, dobrodinci, návštevníci ,

z dôvodu súčasnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 sme v rámci pristúpili k preventívnym opatreniam, z ktorých vyplýva, že zatiaľ do konca mesiaca marec rušíme rezervované pobyty. 

Ešte pridávame výzvu….

SLOVENSKÍ BISKUPI VYHLÁSILI PÔST ZA ODVRÁTENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU
Každý chorý nech je pre nás milovaným bratom, milovanou sestrou, prosia kňazov aj všetkých veriacich: Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie. Biskupi zostávajú s vami duchovne spojení a všetkým posielajú svoje požehnanie.

Výzva otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika: VÝZVA (klik)

Pôstna duchovná obnova

V sobotu 7. marca sme sa stretli na Galambe s cieľom vykonať si pôstnu duchovnú obnovu pod duchovným vedením nášho pátra Jakuba. Okrem členov modlitbového spoločenstva na Galambe sa stretnutia zúčastnili aj členovia miestneho bratstva Františkánskeho svetského rádu.

Rozjímali a neskôr sme aj spoločne zdieľali nad textom i obrazom evanjeliovej stati o premenení Pána. Samozrejme nechýbala sv. omša a malé pohostenie.

Už teraz sa všetci tešíme na ďalšiu duchovnú obnovu.

IMG_20200307_092548 IMG_20200307_092555
IMG_20200307_114854 IMG_20200307_114958

Stretnutia pri pobožnosti Krížovej cesty

Drahí naši priatelia,

chceme sa s vami podeliť o pár záberov z našich nedeľných stretnutí pri Krížovej ceste. Dosiaľ sme sa stretli dvakrát. Do pobožnosti Krížovej cesty v II.pôstnu nedeľu sme netradične boli zapojení aj my sami, nakoľko sme mali rozdelené jednotlivé zastavenia a príslušnú modlitbu sme čítali z pripravených lístočkov.

IMG_20200301_150549 IMG_20200301_153043
IMG_20200308_150921 IMG_20200308_153158

Pôstne obdobie na Galambe

Drahí naši priatelia a dobrodinci,krizova2020 - kópia

srdečne Vás všetkých pozývame na pobožnosti Krížovej cesty, ktorá bude každú nedeľu počas pôstneho obdobia o 15:00 hod. Po modlitbe bude nasledovať krátke zamyslenie.

Zároveň už teraz chceme upriamiť pozornosť na pobožnosť Krížovej cesty na Zelený štvrtok (9.apríla), ktorej bude o 22:30 predchádzať Eucharistická adorácia (v rámci roka Eucharistie, ktorý taktiež prežívame v našej diecéze).

 

 

Podujatia na Galambe 2020

Drahí naši priatelia a priaznivci Galamby,

svetlo sveta uzreli plagáty s podujatiami, ktoré plánujeme a zároveň Vás už teraz na všetky podujatia srdečne pozývame!

celorocny2020 (1)

modlitebny2020_2 (1)