Tretí pôstny víkend

Galamba opäť po nejakej dobe hostila návštevu. Tentokrát, v sobotu 18. marca 2017 sa kaplnke slávila sv. omša, ktorú mali animátori Františkánskej mládeže spolu so svojimi duchovnými animátormi. Medzi nimi, okrem iných kňazov bol aj náš br. Filip, ktorého sme do adventu nevideli ani nepočuli.

V nedeľu spolu so súčasným duchovným správcom pátrom Jakubom viedli Pobožnosť krížovej cesty. Dokonca sa k nám pripojili aj pútnici z ďalekého Prešova, ktorí neváhali prekonať takú dlhú vzdialenosť, aby sa k nám pridali. Po pobožnosti sme si s nadšením vypočuli úprimný príhovor br. Filipa. Sme veľmi vďační, že sa tu aspoň na chvíľku mohol zastaviť a pobudnúť s nami.

IMG_20170318_165653 IMG_20170318_165707 IMG_20170318_170001
IMG_20170318_170252 IMG_20170318_172445 IMG_20170319_130416
IMG_20170319_130639 IMG_20170319_131315 IMG_20170319_131705
IMG_20170319_133327 IMG_20170319_134026

Druhá pôstna nedeľa

Pobožnosť krížovej cesty v II. pôstnu nedeľu (12.3.2017) viedol P. Jozef Bištuť SVD, ktorý je práve v týchto dňoch našim hosťom v pustovni. Na základe ohlasov a ďakovania môžeme povedať, že táto pobožnosť patrila medzi tie, na ktoré tak skoro nezabudneme. K záveru sme ešte boli svedkami krásneho vyznania a úprimného poďakovania pátra Jozefa k tomuto miestu. Odchádzali sme veľmi nadšení a povzbudení, pretože mnohí z prítomných si práve vypočuli, že modlitba a práca na Galambe má svoj význam. No a dnes nás svojou prítomnosťou obohatil aj P. Jakub Martaus OFM.

IMG_20170312_130258 IMG_20170312_130657
IMG_20170312_133758 IMG_20170312_134950

Prvá pôstna nedeľa 2017

5. marca 2017 sme i na Galambe začali pôstne obdobie. Tradične sme sa stretli v poobedňajších hodinách, aby sme si vykonali pobožnosť krížovej cesty. Neskôr sa väčšina z nás  presunula do Fiľakova, refektára františkánskeho kláštora na prednášku p. Antona Kračunovského OFM o turínskom plátne.

IMG_20170305_125925 IMG_20170305_130236 IMG_20170305_131108
IMG_20170305_133346 IMG_20170305_142112

Pobožnosť KRÍŽOVEJ CESTY na GALAMBE

Plagát KCnovy

2 % pre Galambu

KAM NEDOČIAHNEŠ RUKAMI, TAM DOČIAHNEŠ MODLITBOU …. „ sv. Ignác z Lyoly

MILÍ NAŠI,                          +!

iba teraz vypukol nový rok 2017 a do jeho konca ostáva už len temer 10 mesiacov….

Nechceme, aby tento text vyznieval ako burcovanie, vždy v čase, keď niečo od Vás potrebujeme.
Veľmi jasne cítime vnútorný záväzok a mimoriadne veľa vďačnosti, ktorou sú nabité naše srdcia voči Vám….
Hoci sa zdalo, že sme boli dlhší čas uložení k zimnému spánku, teraz s pomocou Boha chceme povstať a nadýchnuť sa k novým možnostiam galambského priestoru.

Ďakujeme, že si klikáte na našu stránku, že sa o nás zaujímate a že sa za nás modlíte….

Vstupujeme do novej sezóny a rovnako, ako sa pominuli nedávne kruté mrazy, tak sa pominie aj zima, lebo jar prevezme svoju vládu nad krajinou.
Nuž a pri príležitosti symboliky novej jari Vás veľmi úprimne prosíme o podporu 2% z Vašich daní pre naše OZ Apeiron kaplnky Sedembolestnej na GALAMBE.

Rok od roku, aj vďaka takejto Vašej praktickej pomoci, RASTIEME…. Nech Dobrý Boh vždy mnohonásobne odmeňuje Vašu štedrosť voči nám….
A aj vzhľadom k úvodnému citátu sv. Ignáca, Vás , našich dobrodincov, chceme uistiť o našich modlitbách aj o pravidelne slúžených sv. omšiach na Váš úmysel….

S úctou a vďakou nadšenci z Apeironu kaplnky Sedembolestnej na Galambe….

Propagačný leták k 2% si môžete pozrieť tu: LETÁK (stiahnuť)

Prihovárame sa všetkým Vám s prosbou o vaše darovanie 2% pre Galambu. Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii ako je aj naše Občianske združenie APEIRON kaplnky Sedembolestnej Galamba. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít na Galambe. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Chceme všetkých našich doterajších i budúcich podporovateľov Galamby uistiť o našej neustálej modlitbe, ako prejavu úprimnej vďaky. Taktiež je za vás všetkých slúžená aj sv. omša. (viac…)

Januárová snehová nádielka

Po dlhšom čase sme opäť svedkami bohatej snehovej nádielky (13.január 2017)

???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????

Zimná idylka

Štedrý deň, 24. december 2016. Trošku nasnežilo.

???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????

Vianočná pošta z Galamby pre všetkých

vianocny-pozdrav

Adventné povečerie

dscn9081Adventné povečerie sa tento rok konalo na tretiu adventnú nedeľu, 11. decembra 2016, ktorá nesie so sebou radostný odkaz. A tak aj my tu na Galambe sme sa stretli v duchu radosti, aby sme aspoň kúsok vzácneho adventného času prežili s našimi priateľmi, priaznivcami a nadšencami pre Galambu.  Je to pre nás čas poďakovať sa za všetko, čo sme v končiacom sa roku zažili. Poďakovať sa za všetko a všetkým, tým ktorí tam boli osobne, ale aj tým, ktorých boli s nami len v modlitbách.

Prípravy na nedeľné podujatie sa začali už v piatok podvečer. Bolo to chystanie betlehemu, ktorý je jedinečný svojho druhu tu v blízkom okolí. Sobotu sme na Galambe prežili duchovno-pracovne. Prebiehala duchovná obnova pod vedením p. Jakuba Martausa. Večer pribudli posily z Prešova, naši stáli pomocníci (dobrovoľníci) „Timurovci“.

Nedeľné poobedie už patrilo duchovnému prežívaniu adventu. Veľmi sme sa potešili, že nás prišli pozrieť aj pútnici z Prešova. Opäť nás podporili nie len svojou účasťou, ale aj dobrotami, ktoré nám priniesli. K takému naladeniu pomohli aj speváci z Brezničky, ktorí už nie raz podporili svojou účasťou adventné stretnutie. Neskôr nasledovalo duchovné zamyslenie – príhovor v podaní br. Filipa a spoločná záverečná modlitba, kde nechýbalo poďakovanie na konci roka s požehnaním.

Všetkým, ktorí sa tu stretli a precítili nie len hudbu a slová ale aj pravdupovediac aj zimu, dobre padol pripravený vianočný punč, čaj i varené vínko. Ani tento rok sa pohostenie nezaobišlo bez pečených klobások.

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli s nami stráviť chvíľku adventnej atmosféry na Galambu. Pre ostatných, ktorí nemohli prísť medzi nás ponúkame aspoň fotoreportáž.

Fotky z Adventného povečeria si môžete pozrieť aj tu: FOTKY

dscn9088 dscn9115  dscn9121 dscn9117

Mikuláš na Galambe

Už sme si mysleli, že na Galambe nebude nič  po prvýkrát. Ale sám život, ktorý nevymyslíš, lebo to je jednoducho život, nás stále má čo učiť. A tak sme v tomto adventom období pripravili pre deti slávnosť sv. Mikuláša. V predstihu sme ho pozvali k nám, aby aj deti, ktoré  chodievajú na Galambu mali radosť. Mikuláš všetkým malým deťom porozdával balíčky, ale ani veľkých neobišiel bez sladkostí. Len čo sme vyprevadili Mikuláša, nastala v domčeku priateľská, rodinná atmosféra pri malom občerstvení. Bolo to jedno z ďalších milých stretnutí, ktoré sa zapíšu do dejín Galamby.

Fotky zo stretnutia si môžete pozrieť tu: FOTKY

1 2 3 19