Mikuláš na Galambe

Už sme si mysleli, že na Galambe nebude nič  po prvýkrát. Ale sám život, ktorý nevymyslíš, lebo to je jednoducho život, nás stále má čo učiť. A tak sme v tomto adventom období pripravili pre deti slávnosť sv. Mikuláša. V predstihu sme ho pozvali k nám, aby aj deti, ktoré  chodievajú na Galambu mali radosť. Mikuláš všetkým malým deťom porozdával balíčky, ale ani veľkých neobišiel bez sladkostí. Len čo sme vyprevadili Mikuláša, nastala v domčeku priateľská, rodinná atmosféra pri malom občerstvení. Bolo to jedno z ďalších milých stretnutí, ktoré sa zapíšu do dejín Galamby.

Fotky zo stretnutia si môžete pozrieť tu: FOTKY

Adventné povečerie

adventne-povecerie

Záblesk babieho leta

Tretí októbrový víkend, po dlhšom období zamračenej oblohy, bol veľmi bohatý na slnko. Práve v slnečných lúčoch slnka vynikla pestrofarebná paleta jesennej prírody. Podobne je tomu tak i na Galambe.

Jesenný šat Galambu si vybrala aj rodina pána Gaberu ako miesto pre ich spoločné fotky na pripravované CD. Doteraz sme boli svedkami svadobného fotenia, fotenia tehotných mamičiek s bruškom no a folklór v takomto podaní sa tu objavil po prvýkrát, čomu sa tešíme.

dsc_0005 dsc_0006
dsc_0008 dsc_0007
dsc_0033 dsc_0043
dsc_0018 dsc_0045

Púť bratov františkánov na Galambe

Pekná jesenná sobota ráno (15.10.2016) a na Galambe rušno od rána. Čo sa dialo? Totiž, bratia františkáni od soboty boli hosťami fiľakovského kláštora, nakoľko si vykonávali odprosujúcu/kajúcu púť. Do svojho dvojdňového programu zahrnuli aj Galambu.

Srdečne sme ich privítali a samozrejme, nechýbalo ani malé občerstvenie. Myslím, že všetci bratia tu mali pekné chvíle, priateľské rozhovory medzi sebou spolu s domácimi. Poniektorí mali záujem o prehliadku domčeka, iní si zase prešli okolie či krížovú cestu. Niektorých bratov sme už poznali, taktiež niektorí už na Galambe boli niekoľkokrát. V domčeku bol vystavený zvon, ktorý bude umiestnený vo zvonici. Bratia sa potom modlili modlitbu cez deň a pomaly sa vydali na svoju púť.

Na záver pre krásnu spomienku – spoločná fotka. Boli sme veľmi radi, že sme sa stali súčasťou ich púte.

Pridávame aj fotoalbum, aby ste aj vy všetci mohli aspoň očami zažiť krásu atmosféry na Galambe. FOTKY

Slávnosť 5.výročia kaplnky Sedembolestnej na Galambe

Drahí naši, priatelia, priaznivci a nadšenci pre Galambu!

Už tradične niekoľko rokov sa mnohí veriaci z blízkeho či vzdialenejšieho okolia 15. septembra stretávajú na Galambe pri kaplnke Sedembolesntej Panny Márie, aby si tak uctili Patrónku Slovenska. Tento rok k nám zavítali pútnici aj zo samého východného Slovenska, a to v hojnom počte (2 autobusy). Boli to veriaci zo Župčian, Prešova i z obce Svinia. Priniesli so sebou aj mnoho darov, ale predovšetkým priniesli svoju túžbu obohatiť nás svojou prítomnosťou a modlitbami na tomto mieste.

peciatkaAko každý rok je táto slávnosť niečím výnimočná, tak tento rok sa niesol v duchu 5. Výročia od postavenia kaplnky. Pri tejto príležitosti sa konala aj Filatelistická výstava Živé cyrilo-metodské dedičstvo a Sedembolestná pod záštitou pána Jozefa Kutneho. Mimoriadnosť tohto hoci iba 5. ročného výročia spočívala aj vo vydaní príležitostnej poštovej pečiatky s vyobrazením kaplnky na Galambe dňa 14. septembra 2016. Táto pečiatka mala svoju premiéru v ten piatkový deň na pošte v Lučenci.

Program zahájila modlitba krížovej cesty pútnikov z východného Slovenska, ku ktorým sa pridali aj domáci veriaci. Neskôr sa predstavila Zuzka Eperješiová z tvorivej skupiny Poetica Musica s hudobno-slovným pásmom o milosrdenstve. Mnohí za hlboko zamysleli nad posolstvom, ktoré o milosrdenstve, ktoré nám Zuzka chcela odovzdať prostredníctvom svojich piesní a slov. Mnohí však tento čas využili aj na sviatosť zmierenia, keďže stále prežívame Jubilejný rok milosrdenstva i na Galambe. A tak všetci štyria prítomní kňazi prinášali milosrdenstvo do ubolených duší.

Hlavným celebrantom a zároveň i kazateľom bol páter Anton Kračunovský OFM z fiľakovského františkánskeho kláštora.  Páter Anton zahájil svoju činnosť vo Fiľakove začiatkom septembra, ale na Galambe nie je nový, keďže ho viacerí poznáme už z minulého roka. Na začiatku sv. omše i na konci sa tradične slova ujal „domáci“ br. Filip. Slávnosť, ako bola i táto sa nezaobíde bez jeho príhovoru a zaiste to i všetci očakávali. Dá sa povedať, že to bola taká malá kázeň. Jeho jedinečné slová – úprimné a zároveň aj humorne podané. Boli sme veľmi radi, že naše pozvanie na slávenie sv. omše prijali aj ďalší kňazi z blízkeho okolia.

Potom už nastal čas duchaplných priateľských rozhovorov, stretnutí, srdečných slov.

I tento rok by sa slávnosť nezaobišla bez pomoci mnohých ľudí, ktorí nám ochotne pomohli. Či to bolo varenie, započičanie lavičiek, stanov, stolov, stánkov, … jedným slovom za zorganizovaním tohto dňa sa skrýva množstvo ľudí a množstvo mravenčej práce. Všetci naši priatelia, dobrodinci, nadšenci  pre Galambu a  ochotní pomocníci sa tu určite nájdu. Patrí im naše ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE. Chceme vám všetkým povedať, že si veľmi ceníme vašu ochotu nám stále pomôcť a uisťujeme vás o našich modlitbách.

Krátky zostrih slávnostného dňa: nech sa páči FOTO (klik)

Pozvánka na púť k Sedembolestnej Panne Márii na Galambu

navrh-plagatu

Prázdniny 2016 na Galambe

Drahí naši priatelia a priaznivci!

Prvý september sa mnohým spája nielen so štátnym sviatkom ale najmä s ukončením letných prázdnin. Dva letné mesiace ubehli aj na Galambe veľmi rýchlo a obzvlášť pri akejkoľvek práci. Počas týchto dvoch mesiacov sme všeličo zažili a galambský areál sa stal dejiskom rôznych malých udalostí, ktoré sme zachytili aj fotoobjektívom.

V prvom rade sme sa zamerali na „elegatnú pajtu“. A aby sa doslova stala elegantnou, stálo to nemalé úsilie najmä nášho Janka Kaličiaka a Miriho, verného pomocníka a asistenta v každej chvíli. Svojou prácou prispel aj starý – známy Laci ale aj ujo Ďurko. Hoci táto stavba je považované iba za pajtu, ujo Janko pod dizajnovým dohľadom br. Filipa jej vdýchli úplne nový štýl. A tak sa pajta týždeň čo týždeň pod rukami zručného majstra menila ku kráse.

Koniec júla znamenal, koniec pôsobnosti pátra Stanislava vo Fiľakove. A tak sme urobili na Galambe rozlúčkovú sv. omšu, po ktorej nasledovala záhradná párty.

Taktiež sa Galamba stala miestom, kde sa 6. augusta konalo veľké rodinné stretnutie, ktoré už má niekoľkoročnú tradíciu. A práve tento rok si vybrali našu kaplnku, aby v nej slávili sv. omšu.

Počas augusta Zuzka Kaličiaková spolu s mamkou dali do poriadku skalku. Už bolo na čase, nakoľko okrasné biele kamienky boli orastené burinou. Bola to záslužná práca, ktorú robili s veľkou trpezlivosťou.

V lete sme niekoľkokrát mali hostí v domčeku. Svoj pobyt na Galambe si veľmi vychválili s lúčili sa s prisľúbením, že o rok prídu znova.

Fotogaléria (klik)

Pracovný víkend

DSC_0078Brat Filip opäť po niekoľkých týždňoch bezpečne zakotvil na Galambe. Hoci bol len krátko a práca, ktorú bolo treba urobiť bola v nepomere s časom, stihlo sa toho pomerne dosť.

V prvom rade sa dala do poriadku podlaha v pajte. To bola práca čisto chlapská. Dámy sa mohli realizovať v piatok podvečer pri strihaní levandule. Takže na chvíľu sme mali pocit, že sme v galambskom Provensálsku. Na druhej strane pri pajte nevoňala levandula, ale Amiho guľášik – to bola večera pre vštkých. Celú našu prácu sme ukončili svätou omšou. A v rámci tradičných mini-farsko-galamských oznamoch zaznela pozvánka na rannú sv. ošmu o 6:00 a nebol to vtip.

Už sme toho na Galambe za ten čas mali toľko vecí, situácií, okolností, ktoré sú prvýkrát a už zrejme sme si všetci povedali, že nemá tu už byť čo po prvýkrát. Ale opak bol pravdou. V sobotu 9.júla sme po prvýkrát mali tak skoro rannú omšu, ktorú sprevádzalo vynárajúce sa slnko. Nezvyčajne o takomto čase prešli aj autá, ozývalo sa aj ťukanie datľa. Táto sv. omša sa niesla v duchu poďakovania nielen za všetkých, ktorí akokoľvek súvisia s dielom na Galambe, ale i za 3 roky kňazstva, keďže v uplynulých dňoch, to boli práve 3 roky, ako tu br. Filip slúžil prvú sv. omšu.  Ešte pred samotným záverečným požehnaním dostal od galambského spoločenstva malú, symbolickú spomienku. Avšak aj my všetci ostatní sme boli obdarovaní. Br. Filip ženám rozdával ruže a páni si odniesli víno.
Po sv. omši nasledovali spoločné raňajky a potom sa pokračovalo v práci. Chlapi dokončovali začatú prácu v pajte a taktiež sa vyriadila aj kaplnka so skalkou.

Aby ste si mohli pozrieť pracovnú atmosféru, ponúkame vám aspoň pár fotografíí.FOTKY

Kvitnúca Galamba

Srdečne pozdravujeme všetkých priaznivcov Galamby.

Nie všetci máte tú možnosť byť na Galambe, keď kvitne levandula či ostatné kvety. Je to jedinečné obdobie, ktoré je raz za rok. Touto cestou by sme sa aj s vami radi podelili o pekný zážitok z pohľadu na okolie Galamby.

Hoci viacerí už videli Galambu mnohokrát a nie je to pre nich nič nové, ale myslíme aj na nových priateľov a priaznivcov, ktorých možno tieto fotografie očaria.

Fotografie

Úprimné poďakovanie

Drahí naši galambskí priatelia..       +!

Dni letia ako sedemhlavý drak. My už medzičasom máme aj po Dni otvorených dverí, ktorý bol spojený so slávnosťou Antona Paduánskeho.. A ja v dňoch, ktoré nastali po tejto slávnosti, stále viac pociťujem nesmiernu vďačnosť za všetko. ….

A aj tak viem, že som Bohu málo vďačný za všetko, čo mi dáva a že veľmi rýchlo zabúdam na všetky jeho dary … z nich najväčší ste pre mňa vy, dobrosrdeční ľudia, s ktorými tu môžem vytvárať vzťahy,…. a bez ktorých by som bol v tom galambskom priestore absolútne stratený. … Vy viete, ktorí ste to, vy viete, koho tam vždy pri svojom medzipristátí nájdem. Nájdem ako človeka nielen schopného za každým priložiť ruku k dielu, ale aj ako človeka, ktorému môžem úprimne povedať, ako sa mám. … Veľmi vám za to ďakujem, vám všetkým nadšencom okolo kaplnky Sedembolesntej na Galambe, ktorých stále pribúda. … Nosím si vás všetkých vo svojom srdci a vždy sa pri Božom oltári snažím všetkých, čo s Galambou súvisíte, ponárať do obete svätej omše. … Ďakujem vám všetkým z láskyplnej úprimnosti svojej duše. …

S úctou a vďakou brat filip

PS: Osobitne by som tu na krátkom priestore predsa len spomenul dve mená, ktoré nám krátko pred dňom sv. Antona veľmi výrazne pomohli: Daňo Koval, čo sa žalúzií týka a Stanislav Lazúr, čo sa nábytku týka. Daňo aj Stano, Boh vám žehnaj! Ďakujem a viem, že vy viete prečo..

1 2 3 19